Dedykowane oprogramowanie do zarządzania wynagrodzeniami

Najprawdopodobniej Twoja firma korzysta już z rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, aby dbać o pracowników - najcenniejszy zasób Twojej organizacji. Oprogramowanie TCM podłączy się z Twoim systemem HR i ułatwi planowanie i kontrolowanie planu wynagrodzeń i bonusów.

Promo image
Promo image
Promo image
Promo image
Promo image
Promo image

Czym jest Total Compensation Management?

Narzędzia do zarządzania wynagrodzeniami ułatwiają zarządzanie planami wynagrodzeń w różnych częściach organizacji.

Poleganie jedynie na oprogramowaniu do zarządzania zasobami ludzkimi może nie być optymalne, jeśli używasz bardziej skomplikowanej, wielopoziomowej strategii wynagradzania, która dotyczy wielu zespołów. Taka skomplikowana strategia może obejmować zarządzanie wynagrodzeniem podstawowym, premie dla Twoich zespołów pozyskiwania klientów, długo oraz krótkoterminowe bonusy finansowe i podobne kalkulacje wynagrodzeń kluczowe dla satysfakcji Twoich pracowników.

Kalkulacje podwyżek, premii pracowniczych, odroczonych bonusów dla jakiegokolwiek okresu nabywania uprawnień - oprogramowanie TCM może dla Ciebie policzyć to wszystko oraz pomoże podejmować świadome decyzje biznesowe, dopasowane do Twojej herarchii organizacyjnej, szczgólnie gdy struktura Twojej organizacji jest mocno rozbudowana.

Dla kogo jest TCM?

Duże przedsiębiorstwa lub korporacje z rozbudowanymi planami wynagrodzeń. Kiedy premie i bonusy zależą od współpracy między ludźmi z różnych działów. Oprogramowanie TCM oszczędza czas, dzięki czemu żadne kluczowe informacje nie zostaną utracone podczas realizacji procesu. Wszytsko po to, aby pozbyć się dużyczh i skoplikowanych arkuszy kalkulacyjnych, w których do tej pory wiliczne były wynagrodzenia.

Co więcej, osoby odpowiedzialne za plany wynagrodzeń uzyskają dostęp do kompleksowej platformy, w której znajdą wszystkich istane dane i analizy. Dzięki takim informacjom Twoje decyzje biznesowe dotyczące budżetu stają się bardziej świadome.

Jakie korzyści niesie ze sobą TCM?

Firmy, które używają TCM jako uzupełnienia oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, dostrzegają poprawę w:

Wydajność pracy

Wydajność pracy

Liczba błędów popełnianych przez człowieka jest zminimalizowana, podobnie jak czas niezbędny do wykonania zadań związanych z wyliczaniem wynagrodzeń.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Rozwiązanie stanowi rozszerzenie innych zautomatyzowanych systemów HR, zwiększając efektywność pracy działu dbającego o pracowników.

Zadowolenie pracowników

Zadowolenie pracowników

Dzięki systemowi zarządzającemu pensjami i premiami, pracownicy mają pewność, że na czas otrzymają rzetelnie obliczone wynagrodzenie.

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą

Rozwiązanie zapewnia decydentom scentralizowany zbiór wszystkich ważnych danych i raportów pomocnych w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Firmy korzystające z TCM posiadają pełne możliwości zarządzania pakietami wynagrodzeń, ograniczając jednocześnie możliwości występowania błędów lub oszustw.

Konsulting w obszarze wynagrodzeń

Skontaktuj się z naszym konsultantem, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć rozwiązanie TCM w swoim dziale HR.

Sprawdź