Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Cel i zakres Polityki Prywatności

GGS Go Global Services Sp. z o.o. (dalej: GGS) jest firmą ceniącą sobie zaufanie swoich klientów i bezpieczeństwo związane z właściwym przechowywaniem i przetwarzaniem Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelkie dane udostępniane GGS są traktowane według najlepszych standardów i z zachowaniem szczególnej poufności. Poniższa polityka opisuje procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które są zbierane w czasie wejścia na stronę internetową GGS. Pobierając lub korzystając z zasobów dostępnych na naszej stronie internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych według zasad określonych w niniejszym dokumencie.

2. Definicje

Dane Osobowe to wszelkie przetwarzane przez GGS informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu osób, których dane dotyczą, zamieszkujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach opisanych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych oraz o swobodnym przepływie takich danych.

3. Zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych

3.1 Zbieranie Danych Osobowych

3.1.1 Cel Dane Osobowe użytkowników są zbierane głównie w celu świadczenia możliwie najlepszych usług i treści za pośrednictwem strony internetowej GGS. Ponadto, dane są zbierane w celu wprowadzenia efektywnych poprawek na stronie internetowej oraz umożliwienie możliwie jak najłatwiejszej nawigacji nie tylko po stronie internetowej, ale też w czasie korzystania z dostępnych usług. Dane Osobowe są zbierane również w celu sprawnego administrowania kontem użytkownika.

3.1.2 Zakres GGS może zbierać następujące Dane Osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail oraz informacje o firmie;
 • dane o usługach, na temat których użytkownik kieruje zapytanie do GGS oraz informacje o produktach i usługach, które są pobierane ze strony internetowej;
 • dane związane z preferencjami użytkownika dotyczących wymagań odnośnie produktu, obszarów zainteresowań w poszczególnych branżach, zapisu na newsletter GGS czy też wyborów związanych z zaangażowaniem w społeczność. Dane przekazane przez użytkownika mogą zostać uzupełnione przez informacje, które zostaną przekazane GGS przez osoby trzecie.

3.2 Wykorzystywanie Danych Osobowych

GGS wykorzystuje zebrane Dane Osobowe z celu przedstawienia oferty związanej z usługami świadczonymi przez GGS. Dane przekazane GGS mogą są przechowywane przez GGS, a także przekazywane innym podmiotom, których zaangażowanie jest niezbędne w celu wykonania usługi. Dane Osobowe użytkowników są wykorzystywane w następujących celach:

 • aby przygotować ofertę na usługi;
 • aby przygotować spersonalizowaną ofertę oraz treści dostosowane do preferencji danego użytkownika, w szczególności biorąc pod uwagę aktywność i historię transakcji na stronie GGS;
 • aby poprawić jakość wykonywanych usług;
 • aby przeprowadzić badania oraz przygotować dane statystyczne związane z ogólnymi zachowaniami użytkowników na stronie internetowej;
 • aby przygotowywać ogólne raporty o zaangażowaniu na stronie internetowej dla wewnętrznych i zewnętrznych partnerów;
 • aby prowadzić efektywną komunikację z użytkownikami;
 • aby odpowiedzieć na pytania i komentarze użytkowników;
 • aby poinformować użytkowników o ofertach promocyjnych i usługach, które mogą być interesujące dla poszczególnych użytkowników;
 • aby wysyłać newsletter GGS;
 • aby zapobiec wszelkim potencjalnym działaniom, które są uważane za zakazane lub nielegalne, których celem byłoby wymuszenie korzystania ze strony internetowej GGS w sposób niezgodny z pierwotnym przeznaczeniem strony;
 • aby działać zgodnie z wymogami prawnymi.

3.3 Wymogi prawne

GGS może być zobowiązane do przechowywania lub zapewnienia dostępu do danych związanych z niektórymi usługami w celu spełnienia ustawowych wymagań dotyczących raportowania, ujawniania informacji lub innych wymogów prawnych.

3.4 Podwykonawcy

Dane Osobowe użytkownika mogą być przechowywane, przekazywane i udostępniane do celów określonych w niniejszym dokumencie. GGS może również udostępniać Dane Osobowe użytkowników innym podmiotom, w tym agentom i wykonawcom, których zaangażowanie jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych celi, w tym realizacji zamówień i zarządzania witryną. Od podwykonawców GGS wymagane jest jednak, aby Dane Osobowe użytkowników były wykorzystanie jedynie zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej Polityce.

GGS może zbierać informacje o korzystaniu ze strony internetowej GGS za pośrednictwem protokołów komunikacji elektronicznej i plików cookie. Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, GGS może automatycznie zbierać od użytkowników informacje w ramach samego połączenia komunikacyjnego, które zazwyczaj składa się z informacji o routingu sieciowym (dane o lokalizacji), sprzęcie (typ przeglądarki), adresie IP, stronie źródłowej (informacja o stronie, z której użytkownik przyszedł na witrynę GGS) oraz dacie i godzinie. Tego typu dane są zbierane automatycznie i pomagają nie tylko dostosować stronę internetową, ale też zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenia związane z jej korzystaniem. Powyższe dane umożliwiają monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników na stronie internetowej, w tym na podstronach związanych z usługami, a także zwiększać funkcjonalność i przyjazność witryny internetowej GGS dla użytkownika. Używamy plików cookie, osadzonych adresów URL i osadzonych pikseli, aby uzyskać dodatkowe informacje o osobach odwiedzających strony internetowe GGS. Pliki cookie to tekstowe pliki danych, które są przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika w celu zapamiętania m.in informacji o stronach odwiedzanych przez użytkownika. GGS wykorzystuje tak zwane “stałe pliki cookie”, czyli pliki ogólnie identyfikujące zachowania użytkownika na stronach internetowych. Są one wykorzystywane, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej GGS, zrozumieć sposób wchodzenia w interakcję ze stroną internetową GGS oraz monitorować zachowania użytkowników odwiedzających stronę internetową GGS. Pliki cookie są też wykorzystywane do identyfikacji ustawień językowych urządzeń użytkowników, subskrybowanych ofert promocyjnych i/lub sprawdzenia plików cookie sesji. Ponadto GGS wykorzystuje tak zwane “sesyjne pliki cookie”, które w przeciwieństwie do trwałych plików cookie, są usuwane z komputera w momencie wyjścia ze strony internetowej GGS, a także zamknięcia przeglądarki. Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z zapisywania plików cookie włączając odpowiednie funkcje w przeglądarce internetowej (albo opcję odrzucania plików cookie lub monitorowania przed zaakceptowaniem plików cookie). Odrzucenie plików cookie może jednak skutkować tym, że strona GGS nie będzie działała poprawnie a użytkownik nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich funkcji witryny. GGS może ponownie powiązać informacje dostarczone za pomocą powyższych technologii bezpośrednio z Danymi Osobowymi dostarczonymi przez Użytkownika.

5. Kontrola bezpieczeństwa

GGS jest zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo Danych Osobowych przekazywanych przez użytkowników i stosuje wszelkie środki techniczne oraz organizacyjne, których celem jest zapobieganie uzyskania nieuprawnionego dostępu do tych informacji. Zgodne z najwyższymi standardami w branży informatycznej środki zabezpieczające regulują wszystkie obszary bezpieczeństwa, a także mają zastosowanie nie tylko w trakcie dostarczania najwyższej jakości usług, ale też dotyczą wszystkich pracowników GGS. Ponadto GGS wykorzystuje standardowe protokoły i mechanizmy bezpieczeństwa, które są stosowane do wymiany transmisji danych wrażliwych. Przykładowo, w przypadku wprowadzania przez użytkownika poufnych informacji na stronie internetowej GGS, treści są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). W przypadku uzyskania informacji o przyjętych Danych Osobowych lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Dane Osobowe zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, a obowiązujące prawo wymaga powiadomienia, GGS niezwłocznie poinformuje użytkownika o naruszeniu pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą.

6. Międzynarodowe przekazywanie Danych Osobowych

GGS nie będzie przekazywać Danych Osobowych otrzymanych od użytkownika podmiotom znajdującym sie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez pisemnej zgody użytkownika. Korzystając ze strony internetowej GGS, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Danych Osobowych oraz przechowywanie ich przez GGS lub wskazaną przez GGS stronę trzecią przez czas nieokreślony na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejszym użytkownik zgadza się również na przekazywane Danych Osobowych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i przechowywanie ich na komputerach znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie przepisy dotyczące prywatności mogą nie zapewniać takiej ochrony, jak przepisy obowiązujące w prawie polskim i europejskim. Akceptując treść niniejszej Polityki Prywatności oraz podanie Danych Osobowych oznacza wyraźną zgodę użytkownika na takie przekazanie Danych Osobowych. Szczegółowy opis zakresu, w jakim dotyczy zapis związany z przenoszeniem Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz strefę jurysdykcji nie objętą prawem Unii Europejskiej, znajduje się w sekcji 9 niniejszego dokumentu.

7. Udostępnianie i przekazywanie informacji

Zagregowane informacje o użytkownikach, które nie obejmują szczegółowych Danych Osobowych, mogą zostać udostępnione lub w inny sposób ujawnione stronom trzecim między innymi w celu przeprowadzenia stosownych analiz. Niniejszym GGS zapewnia, że wszelkie zagregowane informacje udostępniane w celu przeprowadzeia analiz nie będą zawierać Danych Osobowych. W specjalnych okolicznościach GGS może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych. Przykładem może być odpowiedź na żądania władz publicznych związanych ze spełnieniem wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. GGS może zatem ujawnić Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, przykładowo w celu odpowiedzi na wezwanie sądowe lub wniosek odpowiednich organów ścigania, sądu lub agencji rządowej. GGS może też ujawnić Dane Osobowe użytkownika w dobrej wierze, jeżeli zostanie ocenione, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • ochrony lub obrony praw GGS, a także interesów lub majątku osób trzecich,
 • zapobiegania lub zbadania ewentualnego nadużycia w związku z wykorzystaniem strony internetowej GGS lub dostarczanych przez GGS usług,
 • ochrony działalności GGS lub pilnej ochrony społeczeństwa; lub
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Jeśli Dane Osobowe użytkowników muszą zostać przekazane organom publicznym, GGS dołoży wszelkich starań, aby przekazać właściwym instytucjom oraz użytkownikowi wszelkie wnioski o ujawnienie danych osobowych przez organy publiczne, w tym otrzymane ze względów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Jeśli prawo nie stanowi inaczej, GGS ujawni Dane Osobowe organom ścigania lub innym organom rządowym oraz powiadomi o tym właściciela Danych Osobowych, chyba że jest to zabronione przez prawo.

8. Prawo do dostępu Danych Osobowych

Użytkownik w każdej chwili może poprosić GGS o dostęp do Danych Osobowych zebranych na temat użytkownika przez GGS, zażądać poprawienia niedokładnych informacji lub usunięcia zebranych Danych Osobowych. Użytkownik może również poprosić GGS o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych Danych Osobowych użytkownika (zwłaszcza w przypadku, jeśli GGS nie ma prawa do dalszego ich wykorzystywania) lub o ograniczenie korzystania z nich (na przykład w przypadku, kiedy informacje o użytkowniku są niedokładne lub niepełne). Każdy taki wniosek musi zostać przesłany w formie pisemnego zawiadomienia do GGS pocztą tradycyjną na adres Go Global Services sp. z o.o., ul. Cystersów 13A/3, 31-553 Kraków lub mailowo na adres: [email protected]

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez GGS, wówczas ma prawo zgłosić ten fakt do GGS i poprosić o weryfikację sposobu wykorzystywania danych. Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

9. Przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do miejsca, gdzie nie obowiązuje jurysdykcja Unii Europejskiej

9.1. Standardowa klauzula umowna

GGS wprowadziła standardowe klauzule umowne UE, które zostały zatwierdzone przez Komisję Unii Europejskiej, a także standardowe klauzule umowne dotyczące transgranicznego przekazywania i przetwarzania danych osobowych zatwierdzone przez FDPIC (The Federal Data Protection and Information Commissioner), a także działa w oparciu o uznany mechanizm certyfikacji przed przekazaniem Danych Osobowych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie wymaganego poziomu ochrony dla przekazanych Danych Osobowych.

10. Administrator Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwo na linii Unia Europejska a Wielka Brytania

W rozumieniu Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 administratorem Danych Osobowych jest GGS Go Global Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 13A/3, 31-553 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000752698, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 9452190015 oraz REGON (Numer Identyfikacji Gospodarczej) 363572070. Spółka odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych jako administrator.

11. Akceptacja zapisów Polityki Prywatności

GGS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w punktach, w których GGS uzna to za konieczne lub pożądane, bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy zostaną poinformowani o nowej Polityce Prywatności, jednak ich obowiązkiem jest regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Dalsze korzystanie z usług GGS jest możliwe po akceptacji wprowadzonych zmian i wyrażeniu zgody na działanie zgodnie z nową Polityką Prywatności. Korzystanie ze strony internetowej GGS i/lub usług oznacza zgodę na takie zmiany.

12. Kontakt

Jeśli użytkownik stwierdzi, że Dane Osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z niniejszą polityką lub jeśli pojawią się pytania związane z treścią tego dokumentu, wówczas prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]

13. Ważność dokumentu i sposób jego zarządzania

Załączona wersja dokumentu jest tą aktualną. Właścicielem tego dokumentu jest Klaudia Wach, która sprawdza i - w razie potrzeby - aktualizuje dokument przynajmniej raz w roku.