Low Code

Dostarczamy dedykowane aplikacje biznesowe tworzone w podejściu low code

Aplikacje biznesowe tworzone w oparciu o podejście low code mają wysoki potencjał rozwoju. Potrafimy skutecznie zaplanować działanie takich aplikacji, a następnie zbudować je i dostarczyć klientom z dowolnej branży w ciągu zaledwie kilku tygodni, a nie miesięcy czy lat.

Co to jest Low Code?

Low code, które może zostać przetłumaczone jako "uproszczone kodowanie" - to stosunkowo nowe podejście do tworzenia aplikacji biznesowych. Dzięki platformom programistycznym typu low code firmy nie muszą zatrudniać programistów do pisania aplikacji linijka po linijce.

Dzięki wizualnemu procesowi tworzenia i wysoce zautomatyzowanym etapom budowy aplikacji, jesteśmy w stanie radykalnie zmniejszyć złożoność procesu i tym samym skrócić czas potrzebny na dostarczenie dedykowanej aplikacji.

84%Według G2, 84% przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać z technologii low code ze względu na możliwą redukcję kosztów IT, szybszy proces realizacji aplikacji oraz chęć wykorzystania potencjału cyfryzacji w biznesie

U kogo sprawdzi się podejście low code w tworzeniu aplikacji?

Platformy low code znajdują zastosowanie w każdej firmie, która pragnie szybko i zwinnie stworzyć aplikację w ograniczonym budżecie.

Deweloperzy aplikacji opartych o podejście low code

Korzystanie z technologii low code pozwala na szybsze dostarczanie aplikacji bez kodowania (lub z minimalnym kodowaniem). Nie potrzeba do tego udziału wykwalifikowanych programistów.

Firmy o specyficznych potrzebach IT

Tworzenie oprogramowania w oparciu o podejście low code to idealne rozwiązanie dla każdej firm, która potrzebuje wdrożyć rozwiązania informatyczne lub dedykowane aplikacje szybko i w ograniczonym budżecie.

Product ownerzy

Coraz częściej Product ownerzy, czyli pracownicy odpowiedzialni za rozwój aplikacji biznesowych, w dużym stopniu sami je aktualizują i rozbudowują, korzystając z łatwej i intuicyjnej edycji, jaką zapewnia im platfroma low code.

Nasi Partnerzy

Korzyści, jakie daje low code

Istnieje wiele obszarów, w których można zastosować technologię low code. Wdrożenie aplikacji zbudowanych w oparciu o podejście niskokodowe przynosi firmom różnorodne korzyści, w szczególności zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów.

Skrócenie czasu tworzenia aplikacji

W przypadku niektórych aplikacji korzystanie z platformy low code może skrócić czas ich tworzenia o 50-90% w porównaniu z procesem tworzenia aplikacji na zamówienie (od zera), co w efekcie radykalnie zmniejsza wydatki na IT.

Łatwa wymiana danych wewnątrz firmy

Platformy low code posiadają gotowe konektory dla wielu aplikacji, dzięki czemu pozwalają na szybką integrację danych i usprawniają ich wymianę wewnątrz całej firmy.

Łatwiejsze zarządzanie i administracja danymi

Jednoznaczny, uporządkowany sposób budowy aplikacji, bez konieczności programowania, wpływa na łatwiejsze ich utrzymanie oraz modyfikowanie w razie potrzeby, np. z chwilą zmiany przepływu procesów biznesowych.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem i całą organizacją - governance

Szybkie wprowadzanie zmian w aplikacjach zbudowanych w oparciu o podejście low code pozwala zachować zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, bez ryzyka nie dotrzymania terminów zobowiązań.

Case study

System Zarządzania Produkcją MES w Brintons Agnella

System zmianowy
3/24
Pracownicy
~550
Przeanalizowane procesy
12

Etapy tworzenia aplikacji w oparciu o podejście low code

Zobacz etapy typowego procesu tworzenia aplikacji przy użyciu platformy low code

01

Analiza przedwdrożeniowa

Większość klientów zgłasza się do nas z konkretną potrzebą lub problemem do rozwiązania. Pomagamy im wybrać najlepszą platformę low code i odpowiednio zaplanować rozwój, aby dostarczyć adekwatną aplikację w możliwie najszybszy i najbardziej niezawodny sposób. Przygotowujemy wycenę i precyzujemy zakres prac.

02

Projektowanie aplikacji

Projektujemy aplikacje dla naszych klientów lub wspieramy wewnętrzne zespoły w tym procesie, bazując na naszym doświadczeniu i eksperckiej wiedzy.

03

Tworzenie aplikacji

Rozpoczynamy tworzenie aplikacji zgodnie z potrzebami klientów i w oparciu o wymagania projektu.

04

Testy akceptacyjne

Przeprowadzamy testy akceptacyjne w środowisku klienta i wprowadzamy niezbędne zmiany.

05

Uruchomienie produkcyjne

Przenosimy aplikację do środowiska produkcyjnego i szkolimy użytkowników końcowych. Następnie zapewniamy wsparcie i stale udoskonalamy rozwiązania.

Usługi konsultingowe i wdrożenia aplikacji opartych o podejście low code

Dzięki łatwości użycia i wysokiej skalowalności, wdrożenie aplikacji opartej o podejście low code otwiera ogromne możliwości przed każdym przedsiębiorstwem.

GGS IT Consulting oferuje profesjonalne usługi konsultingowe i wdrożeniowe w zakresie aplikacji zbudowanych z użyciem platform low code. Pomagamy przedsiębiorstwom analizować możliwości, wdrażać odpowiednie rozwiązania i monitorować ich efektywność.

Wdrażenie aplikacji opartych o podejście low code to szansa na optymalizację procesów biznesowych w Twojej firmie. Aby to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, potrzebna jest odpowiednia, ekspercka wiedza. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów z zakresu low code, takich jak GGS IT Consulting, by znacząco zwiększyć powodzenie optymalizacji.

Nasze doświadczenie gwarantuje, że wdrożone przez nas oprogramowanie przyniesie realną wartość Twojemu przedsiębiorstwu. Rozpocznij cyfrową transformację swojego biznesu od automatyzacji - obniż koszty, zwiększ zyski i oszczędzaj czas.

Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją inicjatywę automatyzacji biznesu dzięki naszym usługom.

Analiza procesów i wskazanie możliwości zastosowania aplikacji zbudowanych z użyciem platform low code

Potrafimy skutecznie przeanalizować sposób działania Twojej firmy i poszczególnych jej działów po to, by wskazać możliwości wykorzystania technologii low code dla optymalizacji Twojego biznesu.

Pomagamy firmom zidentyfikować ich potrzeby, zrozumieć potencjał low code i dostrzec korzyści z wdrożenia zbudowanych tą metodą aplikacji.

Opracowanie strategii wdrożenia aplikacji opartych o podejście low code

Skuteczne wdrożenie nowego oprogramowania opartego o podejście low code zależy od przemyślanej strategii. Zawsze bierzemy pod uwagę wymagania biznesowe, jakie powinna spełniać aplikacja. Skupiamy się na zapewnieniu wysokiej produktywności naszego rozwiązania oraz stworzeniu możliwości do jego dalszego rozwoju i szerszego wykorzystania.

Pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia aplikacji opartej o podejście low code jest analiza procesów biznesowych klienta, profilu firmy oraz specyfiki danej branży. Dzięki niej jesteśmy w stanie wskazać kluczowe obszary w firmie lub konkretne działy, które skorzystają z wdrożenia oraz zaangażować pracowników w ten proces.

Tworzenie aplikacji opartych o podejście low code wymaga umiejętnego połączenia czynnika ludzkiego z technologią, ale kluczowa pozostaje strategia wdrożenia - bez niej szanse na sukces są ograniczone.

Wdrożenie pilotażowe (PoC - Proof of Concept)

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wdrożeniu aplikacji zbudowanej na platformie low code wiele firm wymaga przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia. Tak zwany Proof of Concept ma za zadanie udowodnić, że przewidywane korzyści są realne i zostaną osiągnięte w efekcie wdrożenia. Przeprowadzenie PoC pomaga oszacować wartość inwestycji i wysokość spodziewanych zysków, wybrać wewnętrzny zespół wdrożeniowy, opracować schemat i plan implementacji, a także sposób zarządzania projektem.

Zwykle wdrożenie jednej aplikacji z udokumentowaniem kroków projektowych okazuje się wystarczające, aby na jego podstawie firmy dostrzegły korzyści płynące z zastosowania technologii low code w tworzeniu aplikacji biznesowych.

Licencjonowanie platform low code oraz koszt całkowity

Pomagamy naszym klientom oszacować koszty użytkowania platform low code oraz wybrać najlepszego dostawcę i taki model licencjonowania, który będzie najbardziej opłacalny w dłuższej perspektywie.

Ponieważ licencje stanowią tylko część wszystkich kosztów, istotne jest, aby mieć pełny obraz kosztów wstępnych i bieżących, w tym szkoleń i utrzymania.

Dzięki obiektywnemu podejściu i rozległej wiedzy o głównych dostawcach platform low code, jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie wybrać najkorzystniejsze dla niej rozwiązanie.

Tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych o podejście low code

Nie tylko doradzamy przedsiębiorstwom, jaki typ platformy low code wybrać. Dysponujemy doświadczonym zespołem programistów, co pozwala nam wspierać naszych klientów w planowaniu, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji w najbardziej efektywny sposób. Chętnie także dzielimy się wiedzą i dostarczamy pracownikom praktyczne porady, jak obsługiwać platformy low code, co warto stosować, a czego lepiej unikać.

Każda nowa aplikacja będzie wymagała w przyszłości utrzymywania i serwisowania. Nawet w przypadku doskonale zaprojektowanych i wdrożonych rozwiązań mogą pojawić się nowe aspekty techniczne, nieprzewidziane wyjątki, czy zmiany w przebiegu procesów skutkujące koniecznością modyfikacji istniejącej aplikacji.

Skutkiem niewłaściwego utrzymywania aplikacji może być nie tylko znaczny przestój w jej działaniu, ale także idące za tym poważne konsekwencje biznesowe, które, w najgorszym wypadku, moga spowodować utratę zaufania do całej inicjatywy wdrożenia oprogramowania low code.

Dlatego tak ważne jest, by każda aplikacja była odpowiednio zaplanowana, wdrożona i utrzymywana.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wdrożeniem aplikacji biznesowych opartych o podejście low code.

Ile kosztuje dostęp do platformy low code?

Low code to podejście do tworzenia aplikacji, dzięki któremu możliwa jest łatwa modyfikacja i rozwój oprogramowania. Low code nie jest skończonym produktem, który można kupić jako gotowe rozwiązanie. Oczywiście, podstawą tworzenia aplikacji opatych o uproszczone kodowanie jest platforma low code. Wiele z nich ma różne modele cenowe, od licencji za użytkownika, czy opłaty za aplikację, aż po plany oparte o zakres użytkowania.

Jak długo trwa tworzenie aplikacji opartej o podejście low code?

Czas potrzebny do stworzenia aplikacji zależy od stopnia jej złożoności. Dlatego trudno jest jednoznacznie go oszacować. Według firmy Oracle tworzenie aplikacji w oparciu o podejście low code jest 20x szybsze przy 100x mniejszej ilości kodowania. Tak więc szacunkowy czas potrzebny do stworzenia aplikacji z użyciem platformy low code może być 10-20 razy krótszy niż w przypadku tradycyjnego kodowania.

Czy powinienem skorzystać z usług firmy konsultingowej przy wdrożeniu aplikacji opartej o podejście low code?

Nie jest to konieczne, możesz zacząć tworzyć aplikacje na własną rękę, jednak nie jest to zalecane podejście dla firm dopiero rozpoczynających swoją przygodę z low code. Z partnerem wdrożeniowym znacznie szybciej i lepiej zidentyfikujesz możliwości, a także odpowiednio określisz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla działań związanych z rozwojem low code w Twojej firmie. Doświadczona firma konsultingowa pomoże Ci również zbudować wewnętrzną kulturę organizacyjną opartą na świadomości transformacji cyfrowej. Z czasem Twój partner wdrożeniowy może wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i kompetencje, które pozwolą Ci skutecznie i efektywnie tworzyć oraz rozwijać aplikacje oparte o podejście low code.

Którego dostawcę platformy low code powinienem wybrać?

Na rynku jest wielu dostawców platform low code. Najpopularniejsi z nich to: Nintex, K2, Microsoft Power Apps, Oracle Apex i PMG. Wybór powinien zależeć od naszych wymagań technicznych i biznesowych. Warto skorzystać z usług partnera wdrożeniowego, który na podstawie swojego doświadczenia pomoże Ci wybrać takiego dostawcę platformy low code, którego oferta będzie najbardziej odpowiadać potrzebom Twojej firmy.

Kontakt

Napisz kilka słów o pomyśle jaki chcesz wdrożyć.

Lets work togetherMateusz TajakBusiness Development Manager
+48 511 986 475

Zaufali nam