Robotyzacja Procesów Biznesowych

Wdrażamy rozwiązania Robotic Process Automation

Pomagamy naszym klientom automatyzować procesy biznesowe dzięki oprogramowaniu do Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA), począwszy od identyfikacji i analizy procesów, aż do stworzenia w pełni wyszkolonego, wewnętrznego zespołu RPA.

Czym jest Robotyzacja Procesów Biznesowych?

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) to nazwa rodzaju oprogramowania mogącego wykonywać zadania na poziomie interfejsu użytkownika. Mówiąc prościej, oznacza to, że wszystko, co robią Twoi pracownicy w ramach procesu biznesowego, określonego zestawem reguł, może być wykonane przez wirtualnego robota.

Korzystając z narzędzi RPA, Twoja firma może skonfigurować narzędzie, znane również jako „robot”, do wykonywania wysoce powtarzalnych zadań, które w innym przypadku musiałby wykonać pracownik. Ponieważ oprogramowanie RPA doskonale nadaje się do automatyzacji monotonnych, powtarzalnych zadań, które muszą być realizowane zgodnie z ustalonymi zasadami, istnieje wiele branż i obszarów działalności w firmach, w których te roboty znajdują zastosowanie.

93%RPA to oprogramowanie, które pozwala na redukcję czasu spędzonego na wykonywaniu powtarzalnych zadań aż o 93%

Kto korzysta z rozwiązań do Robotyzacji Procesów Biznesowych?

RPA jest szeroko stosowany we wszystkich obszarach biznesu. Ma praktyczny potencjał wszędzie tam, gdzie ludzie używają komputerów do wykonywania powtarzalnych, manualnych i monotonnych prac.

Działy księgowe

Boty RPA mogą zautomatyzować ogólne operacje księgowe

Użytkownicy SAP

Boty RPA mogą pomóc w operacjach SAP

Firmy logistyczne

Pozwól RPA realizować Twoje procesy logistyczne

Obsługa klienta w e-commerce

Skorzystaj z RPA, aby skrócić proces reklamacyjny

Centra Usług Wspólnych

Zautomatyzuj procesy back office w Twoim CUW

Biura Obsługi Klienta

Zautomatyzuj cały proces obsługi klienta

Działy HR

Skup się na ludziach, a nie ręcznym wypełnianiu dokumentów

Produkcja

Zautomatyzuj operacje produkcyjne za pomocą botów RPA

Oszczędzaj czas i wyeliminuj powtarzające się zadania

Korzyści z Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA)

Oprogramowanie RPA można wdrożyć w wielu obszarach, co przekłada się na liczne korzyści dla firmy, nie tylko w postaci zwiększenia produktywności i redukcji kosztów.

100% zgodność procesu

Prawidłowo skonfigurowane roboty nie popełniają błędów, zapewniając pełną zgodność procesów biznesowych

Szybsza i bardziej opłacalna praca

Zadania wspierane przez RPA są realizowane szybciej, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich

Zadowolenie pracownika

Pracownicy, którzy nie muszą wykonywać ręcznych, powtarzalnych i monotonnych zadań, są zadowoleni i wspierają dalszy rozwój automatyzacji w firmie

Usprawnienia procesu

Dzięki mapowaniu procesów na potrzeby wdrożenia RPA znajdujemy optymalne sposoby realizacji zadań, co skutkuje znacznymi usprawnieniami

Dostępność 24/7/365

Roboty mogą pracować bez nadzoru i nie wymagają przerw, wykonując zaprogramowane polecenia tak długo, jak tego potrzebujesz

Skalowalność i elastyczność

Automatyzacje można łatwo udostępniać między działami, modyfikować i skalować, precyzyjnie reagując na aktualne potrzeby organizacji

Nasi partnerzy

Case study

Wdrożenie Robotic Process Automation w firmie Westwing

Branża
ecommerce
Użyta technologia
UiPath
Redukcja czasu realizacji procesu
86%

Etapy wdrożenia RPA

Sprawdź w jaki sposób pracujemy i poznaj najczęstsze etapy procesu wdrażania RPA

01

Identyfikacja procesu

Przeprowadzamy analizę i identyfikujemy listę potencjalnych procesów do automatyzacji z wykorzystaniem RPA. Następnie analizujemy zasadność biznesową i oczekiwane zwroty z inwestycji.

Czas:
Spotkanie 1-3h
Klient:
Biznes
GGS:
Konsultant
02

Ocena procesu

Przygotowujemy kosztorys i zakres prac. Analizujemy również wyjątki w ramach procesu i przygotowujemy mapę procesu w stanie obecnym.

Czas:
3-5 dni
Klient:
Biznes, dział IT
GGS:
Konsultant, Programista RPA
03

Budowa robota

Tworzymy backlog zadań w oparciu o estymację, szczegółowy plan wdrożenia, rozpoczynamy budowę bota, przygotowujemy kompletną dokumentację projektu (Solution Design Document)

Czas:
6-21 dni
Klient:
Biznes, dział IT
GGS:
Programista RPA
04

Faza testów akceptacyjnych

Przeprowadzamy testy akceptacyjne w środowisku klienta i wdrażamy niezbędne zmiany.

Czas:
1-3 dni
Klient:
Biznes, dział IT
GGS:
Programista RPA
05

Uruchomienie!

Przenosimy bota do środowiska produkcyjnego i szkolimy użytkowników końcowych. Następnie wspieramy i ulepszamy rozwiązanie.

Czas:
1-3 dni
Klient:
Biznes, dział IT
GGS:
Programista RPA

Doradztwo i usługi wdrożeniowe RPA

Wierzymy, że wykorzystanie RPA to pierwszy krok do uwolnienia pełnego potencjału prawdziwie innowacyjnego przedsiębiorstwa.

GGS IT Consulting oferuje profesjonalne, kompleksowe wdrożenie oprogramowania do Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA). Wspieramy przedsiębiorstwa poprzez badanie możliwości, wdrażanie rozwiązań i monitorowanie efektywności, aby osiągnąć pełny potencjał automatyzacji.

Właściwie wdrożona Robotyzacja Procesów Biznesowych może przekształcić procesy w firmie i być pierwszym krokiem do cyfrowej transformacji. Korzystając z usług doświadczonych konsultantów w zakresie Robotyzacji Procesów Biznesowych, takich jak GGS IT Consulting, przedsiębiorstwa mogą radykalnie zwiększyć swoje szanse na sukces.

Dzięki naszemu doświadczeniu możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu przekształcić oprogramowanie w wartość. Rozpocznij cyfrową transformację swojej firmy dzięki automatyzacji - obniż koszty, zwiększ zyski i oszczędzaj czas.

Zobacz, jak możemy wesprzeć Twoją inicjatywę automatyzacji biznesu dzięki naszym usługom.

Identyfikacja i analiza procesów

Nie zawsze klienci kontaktują się z nami wiedząc dokładnie jaki proces biznesowy chcą zautomatyzować. Jesteśmy gotowi przeanalizować, jak pracują zespoły w firmie, jakie czasochłonne zadania można zidentyfikować i jak firma mogą skorzystać na ich usprawnieniu za pomocą narzędzi RPA.

W wielu przypadkach potrzebne jest świeże spojrzenie na logikę procesu, ponieważ wiele zadań można zoptymalizować. Po zmapowaniu procesów – kiedy dokładnie wiemy, co należy zrobić i jak to się robi teraz, możemy szukać możliwości dalszego usprawnienia procesów.

Przygotowanie strategii automatyzacji

Podstawą udanego wdrożenia RPA powinno być zawsze stworzenie strategii automatyzacji. Poznając firmę, analizując procesy i specyfikę biznesową, możemy wyróżnić kluczowe procesy, obszary lub działy do zautomatyzowania i zapewnić, że inicjatywy te będą ściśle powiązane z ogólną strategią biznesową przedsiębiorstwa.

Wdrożenie narzędzi do Robotyzacji Procesów Biznesowych wymaga odpowiedniej kombinacji ludzi, procesów i technologii, ale bez ogólnej strategii szanse powodzenia są znacznie mniejsze.

Proof of Concept (opracowanie wersji testowej rozwiązania)

Na wczesnym etapie, rozważając skorzystanie z Robotyzacji Procesów Biznesowych wiele przedsiębiorstw wymaga wykazania korzyści, które można osiągnąć dzięki automatyzacji procesów. Usługa PoC pomaga oszacować wartość RPA dla organizacji, wybrać początkowy zespół automatyzacji w firmie, opracować model wdrożenia RPA oraz opracować ramy wdrażania i zarządzania.

Dzięki testowej automatyzacji na ogół jednego procesu i udokumentowaniu etapów projektowania rozwiązania, firmy mogą dostrzec korzyści płynące z automatyzacji, wybrać, który dostawca RPA będzie odpowiadał ich potrzebom w najbardziej kompleksowy sposób, i zdecydować, czy inicjatywa powinna przejść do fazy pilotażowej.

Licencjonowanie RPA i Całkowity Koszt Posiadania (TOC)

Pomagamy naszym klientom zrozumieć, jakie koszty wiążą się z automatyzacją i jak wybrać najlepszego dostawcę i model licencjonowania, który będzie najbardziej opłacalny w dłuższej perspektywie.

Ponieważ licencje są tylko częścią wydatków, ważne jest, aby mieć pełny obraz kosztów początkowych i bieżących, w tym szkoleń oraz konfiguracji i utrzymania infrastruktury.

Dzięki bezstronnemu podejściu i rozległej wiedzy na temat oferty głównych dostawców narzędzi RPA możemy pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Tworzenie i wdrażanie botów

Współpracujemy z przedsiębiorstwami nie tylko w strategicznym aspekcie Robotyzacji Procesów Biznesowych. Dzięki własnemu zespołowi programistów jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów umiejętnościami niezbędnymi do planowania, tworzenia i wdrażania robotów w najbardziej efektywny sposób, jednocześnie ucząc liderów automatyzacji w firmie, jak to robić i czego unikać.

Transfer wiedzy RPA

Wysiłki automatyzacji są najskuteczniejsze, gdy pracownicy nie tylko używają robotów, ale także rozumieją ich rolę i znaczenie dla przedsiębiorstwa, a także angażują się w cyfrową transformację firmy poprzez pomysły na dalszą automatyzację.

Wspieramy naszych klientów nie tylko wdrażając RPA, ale przede wszystkim poprzez szkolenia, mentoring, budowanie metodologii i dzielenie się wiedzą. Na stronach producentów oprogramowania RPA dostępne są za darmo setki kursów – my możemy doradzić nie tylko od czego zacząć szkolenie, ale zapewniamy również dostęp do profesjonalnego know-how naszych ekspertów, opartego na udanych wdrożeniach.

Planowanie i tworzenie Centrum Doskonałości RPA

Automatyzacja przynosi wiele korzyści, ale jest też kosztowna i wymaga wysiłku. Kiedy przedsiębiorstwo zaczyna automatyzować procesy, jest to zwykle pierwszy krok na drodze do pełnej transformacji cyfrowej.

W pewnym momencie konieczne będzie stworzenie wyznaczonego zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie inicjatywami RPA. Pozwoli nam to na zwiększenie skali automatyzacji, zapewniając, że wszystkie roboty będą zgodne z wymaganiami firmy w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Stworzenie Centrum Doskonałości RPA gwarantuje wysoki poziom nadzoru nad automatyzacją, a także standaryzację, raportowanie efektywności, scentralizowany rozwój i utrzymanie.

Jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w całym procesie planowania i tworzenia własnego Centrum Doskonałości RPA.

Wsparcie RPA

Każde rozwiązanie IT, również RPA, musi być utrzymywane i wspierane. Nawet przy doskonale zaprojektowanych i wdrożonych robotach pojawią się pewne problemy, spowodowane usterkami technicznymi, nieprzewidzianymi wyjątkami, zmianami w procesach wymagającymi modyfikacji istniejących botów i wieloma innymi czynnikami.

Gdy proces nie jest właściwie utrzymywany, rezultatem może być nie tylko znaczny przestój w realizacji procesu, ale w najgorszym przypadku również utrata zaufania do całej inicjatywy automatyzacji, jeśli konsekwencje byłyby poważne.

Dlatego tak ważne jest, aby każda automatyzacja była nie tylko odpowiednio zaplanowana i wdrożona, ale także odpowiednio utrzymywana.

Outsourcing zespołów RPA

Każda automatyzacja, aby odnieść prawdziwy sukces, wymaga zespołu doświadczonych programistów. Oczywiście proste boty mogą być projektowane w zasadzie przez każdego z interfejsem typu „przeciągnij i upuść” dostępnym w większości rozwiązań RPA.

Jednak prawdziwą wartością profesjonalnego zespołu jest myślenie procesowe i doświadczenie w opracowaniu wielu automatyzacji, co pozwala nam przyspieszyć wdrożenie i uniknąć wielu błędów wynikających z braku wiedzy.

Dla przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają automatyzację i nie mają jeszcze doświadczonych zespołów pilotażowych, usługi wdrożeniowe, takie jak outsourcing RPA i team extension, są szczególnie cenne.

FAQ

Oto kilka najczęstszych pytań, które możesz mieć, jeśli chodzi o dedykowane oprogramowanie RPA.

Ile kosztuje wdrożenie RPA?

Koszt wdrożenia rozwiązań RPA składa się z kilku elementów - najczęściej jest to koszt oprogramowania RPA i usług wdrożeniowych, czasem dochodzą też koszty analizy przedwdrożeniowej.

W zależności od wybranego oprogramowania i wymaganych funkcjonalności jego koszt może wahać się w przedziale od 3 000 do 10 000 EUR na robota rocznie. Proces o średnim stopniu złożoności można zrealizować w ciągu 1 do 3 tygodni, co przekłada się na koszt usługi na poziomie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy EUR. W GGS zawsze chcemy zrozumieć cele klientów stojące za wdrożeniem RPA, aby przygotować rozwiązania, które są opłacalne dla każdego konkretnego przypadku.

Jak długo trwa wdrożenie rozwiązania RPA?

Wierzymy, że proces wdrażania automatyzacji i usprawnień w firmie nigdy się nie kończy. Zawsze powinniśmy szukać kolejnych optymalizacji. Jeśli chodzi o wdrażanie RPA w firmach, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z automatyzacją, pierwsze działające procesy pojawiają się po około miesiącu współpracy. Realizacja kolejnych procesów trwa od 1 do 3 tygodni.

Czy powinienem skorzystać z usług firmy konsultingowej, aby wdrożyć oprogramowanie do Robotyzacji Procesów Biznesowych?

Nie jest to konieczne, automatyzację można wdrożyć samodzielnie, ale nie jest to zalecane podejście dla firm rozpoczynających swoją przygodę z RPA. Z partnerem wdrożeniowym znacznie szybciej i lepiej zidentyfikujesz procesy do automatyzacji, zdefiniujesz właściwe KPI dla działań związanych z RPA. Firma wdrożeniowa pomoże Ci również zbudować wewnętrzną kulturę automatyzacji w Twojej firmie. Z czasem partner może również przekazać niezbędną wiedzę i kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać roboty wewnętrznie.

Czy mogę zautomatyzować działanie SAP za pomocą RPA?

Tak, często zdarza się, że systemy ERP, takie jak SAP, są częścią procesu, który ma zostać zautomatyzowany. Oprogramowanie RPA ma możliwość automatyzacji procesów, które są realizowane w różnych systemach takich jak przeglądarki internetowe, arkusze kalkulacyjne, systemy ERP i wiele innych.

Którego dostawcę RPA powinienem wybrać?

Na rynku jest wielu dostawców oprogramowania RPA. Najpopularniejsze rozwiązania to UiPath, Microsoft, Automation Anywhere czy BluePrism. Wybór powinien zależeć od naszych wymagań technicznych i biznesowych. Warto poszukać partnera, który na podstawie swojego doświadczenia pomoże Ci zdecydować, który dostawca odpowiada potrzebom Twojej organizacji.

Kontakt

Napisz kilka słów o pomyśle jaki chcesz wdrożyć.

Lets work togetherMateusz TajakBusiness Development Manager
+48 511 986 475

Zaufali nam