Przenieś swoje procesy do cyfrowego świata

Nikt nie lubi biurokracji i nadmiaru dokumentów. Procesy, które na papierze mają sens, często nie działają w cyfrowym świecie. Platformy Business Process Automation pomogą poradzić sobie z tymi wyzwaniami.

Czym jest Business Process Automation?

Automatyzacja procesów biznesowych (ang. Business Process Automation, BPA) to technologia niskokodowa lub niekodowa, która wygładza procesy biznesowe w Twojej organizacji.

Z każdym procesem o skomplikowanym przebiegu pracy, trudno jest nie tylko wprowadzić nowy w działania Twojej firmy, ale również monitorować wartość dodaną, jaką ten proces generuje. Platformy BPA ułatwiają te zadania poprzez zastosowanie mechanizmów przepływu pracy wraz z narzędziami integracji, które bezproblemowo dopasowywują nowy proces do struktury Twojej organizacji.

Taka technologia pozwala na odsunięcie od ludzi powtarzających się, wewnętrznych zadań, oszczędzając czas Twoich pracowników oraz unikając sytuacji przeciążenia obowiązkami administracyjnymi. Zakres działań, jakie platformy BPA są w stanie przedsięwziąć, sprowadza się jedynie do tego, co chcesz osiągnąć; od prostych narzędzi typu systemy podań o urlop, do złożonych, wielopoziomowych katalogów obsługi - w automatyzacji procesów biznesowych znajdziesz wszystko.

Rozwiązania BPA oferują elastyczność poprzez swoją niskokodową/niekodową naturę oraz ze względu na fakt, że mogą być przechowywane w chmurze lub lokalnie. Mogą być zmodyfikowane w dowolnym czasie oraz w trybie niemalże natychmiastowym, tak aby dostosować je do Twoich stale zmieniających się potrzeb.

Niektóre z typowych przykładów zastosowania rozwiązań BPA to digitalizacja procesów kadrowych, automatyzacja obiegu dokumentów, zarządzania dokumentacją oraz zapewnienie Twoim pracownikom systemu raportowania wewnętrznych problemów technicznych.

Dla kogo jest BPA?

Średnich i dużych organizacji, które chcą skupić się na generowaniu zysków, zamiast zawracać sobie głowę obowiązkami administracyjnymi.

Rozwiązania Business Process Automation wyeliminują nieefektywne praktyki w Twojej organizacji. Wszystkie zadania, które wcześniej wymagały pracy ręcznej (często z arkuszami kalkulacyjnymi Excel, przestarzałymi systemami, a nawet notatnikiem) można zorganizować i wykonać równie efektywnie za pomocą oprogramowania.

Jakie korzyści dostarcza BPA?

Nasi klienci sugerują, że wprowadzenie BPA do ich firm zaowocowało:

Mniej biurokracji

Mniej biurokracji

Dzieki nowoczesnym technologiom procesy stają sie bardziej zrozumiałe i wymagają mniej papierkowej pracy.

Usprawniona komunikacja

Usprawniona komunikacja

Pracownicy wiedzą, co dzieje się z zadaniami i dokumentami, które ich dotyczą. Dzięki digitalizacji, każdy dokument dotrze do odpowiedniej osoby, a zadanie zostanie zrealizowane na czas.

Popraw zarządzanie czasem

Popraw zarządzanie czasem

Ręczne i czasochłonne czynności nie muszą już być wykonywane przez pracowników. Ich czas można przeznaczyć na bardziej kreatywną i wartościową pracę.

Szerokie spojrzenie

Szerokie spojrzenie

Wszystkie ważne dane są zapisywane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu możesz z łatwością monitorować procesy w swojej organizacji.

Konsulting w obszarze BI

Skontaktuj się z naszym konsultantem, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania BPA mogą pomóc w codziennych, firmowych obowiązkach.

Sprawdź