Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

Wdrażanie systemów OCR

Pomagamy naszym klientom wdrażać produkty firmy ABBYY, w tym ABBYY FlexiCapture i ABBYY FlexiCapture for Invoices, służące do automatycznego i inteligentnego rozpoznawania znaków z dowolnych dokumentów w celu ich cyfrowego przetworzenia. Zapomnij o ręcznym wprowadzaniu danych, wszystko może odbywać się automatycznie z systemem OCR!

What is Optical Character Recognition?

OCR (ang. Optical Character Recognition) to technologia, która rozpoznaje tekst znajdujący się na obrazie cyfrowym. Najczęściej wykorzystywana jest do rozpoznawania tekstu w zeskanowanych dokumentach, plikach PDF i obrazach, ale w połączeniu z przetwarzaniem języka naturalnego (ang. NLP), uczeniem maszynowym i zaawansowanymi funkcjami rozpoznawania znaków potrafi znacznie więcej.

OCR można wykorzystać do odczytu każdego rodzaju dokumentu, nie tylko prostych formularzy, ale także bardzo złożonych i nieustrukturyzowanych dokumentów. W połączeniu z odpowiednim narzędziem do przechwytywania i przetwarzania danych, system OCR jest wykorzystywany do dostarczania treści dla oprogramowania do robotyzacji procesów biznesowych (RPA) i zarządzania procesami biznesowymi (BPMS).

OCR, jako część platformy inteligentnego przetwarzania dokumentów rozpozna i przetworzy znaki z dowolnego rodzaju dokumentu.

80%Zastosowanie oprogramowania OCR umożliwia przedsiębiorstwom skrócenie czasu przetwarzania dokumentów nawet o 80%

Korzyści z zastosowania OCR

Istnieje wiele obszarów, w których można zastosować optyczne rozpoznawanie znaków i dzięki temu zapewnić firmie różnorodne korzyści, w szczególności zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów.

W pełni cyfrowa dokumentacja

Dzięki zastosowaniu OCR wszystkie dokumenty mogą zostać zdigitalizowane i przekonwertowane na pożądany, edytowalny format, co nie tylko ułatwia przechowywanie danych, ale także pozwola na ich lepsze wykorzystanie.

Wysoka dokładność

Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego i nawet 99% poprawność w rozpoznawaniu znaków.

Redukcja kosztów

Obniżenie kosztów kopiowania, drukowania i wysyłania dokumentów, a także skrócenie godzin pracy poświęcanych na ręczne wprowadzanie danych.

Wyższa produktywność

Łatwiejsze wyodrębnianie istotnych danych z wielu typów dokumentów.

Wyższe bezpieczeństwo danych

Zdigitalizowanych i odpowiednio przechowywanych danych nie da się tak łatwo zniszczyć jak dokumentów papierowych.

Wyższa jakość obsługi klienta

Szybki dostęp do danych personalnych lub do informacji związanych z obsługą zamówień przyspiesza obsługę klienta.

Łatwa edycja dokumentów

Możliwość automatycznego przetwarzania danych z dokumentów i łatwość ich edytowania pozwalają na szybkie wprowadzanie niezbędnych aktualizacji.

Łatwe wyszukiwanie tekstu

Każdy element zdigitalizowanego dokumentu można rozpoznać, łącznie z numerami, adresami, datami, nazwiskami i wieloma innymi informacjami.

Nasi Partnerzy

Doradztwo i wdrażanie inteligentnych systemów OCR

Jesteśmy przekonani, że OCR w połączeniu z przetwarzaniem języka naturalnego i uczeniem maszynowym może znacząco zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa.

GGS IT Consulting oferuje profesjonalne wdrożenie oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w ramach platformy Inteligentnego Przetwarzania Dokumentów. Pomagamy przedsiębiorstwom przeprowadzić analizę i dostrzec możliwości, wdrożyć odpowiednie rozwiązanie i monitorować efektywność.

Prawidłowo wdrożony system optycznego rozpoznawania znaków optymalizuje procesy biznesowe - przyspiesza je i zapewnia wysoką zgodność danych. Aby wdrożenie OCR zakończyło się powodzeniem, potrzebna jest odpowiednia wiedza techniczna. Dlatego warto skorzystać z usług ekspertów z zakresu doradztwa i projektowania OCTR, takich jak GGS IT Consulting i znacząco zwiększyć szansę na osiągnięcie sukcesu.

Nasze doświadczenie gwarantuje, że wdrożone przez nas oprogramowanie przyniesie realną wartość Twojemu przedsiębiorstwu. Rozpocznij cyfrową transformację swojego biznesu od automatyzacji - obniż koszty, zwiększ zyski i oszczędzaj czas.

Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją inicjatywę automatyzacji biznesu dzięki naszym usługom.

Identyfikacja obszarów i procesów

Zgłaszający się do nas klienci nie zawsze wiedzą, w jakich konkretnych procesach chcieliby wykorzystać potencjał oprogramowania OCR. W takich przypadkach analizujemy pracę poszczególnych działów w firmie i na tej podstawie wskazujemy obszary, które mogą odnieść największe korzyści z wdrożenia OCR.

Niejednokrotnie świeże spojrzenie na dotychczasową logikę procesów pozwala dostrzec, jak wiele z nich można zoptymalizować. Po zmapowaniu procesów - kiedy już dokładnie wiemy, co i w jaki sposób musimy zrobić oraz jak to było realizowane do tej pory - możemy poszukać możliwości dalszej optymalizacji.

Wdrożenie pilotażowe (PoC - Proof of Concept)

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o implementacji systemu OCR wiele firm wymaga przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia. Tak zwany Proof of Concept ma za zadanie udowodnić, że przewidywane korzyści są realne i zostaną osiągnięte w efekcie wdrożenia. Przeprowadzenie PoC pomaga oszacować wartość implementacji OCR dla organizacji, wybrać wewnętrzny zespół wdrożeniowy, opracować schemat i plan wdrożenia, a także sposób zarządzania projektem.

Zwykle automatyzacja jednego procesu z udokumentowaniem kroków projektowych jest wystarczająca do tego, by firmy dostrzegły korzyści płynące z OCR i zdecydowały się na realizację całego przedsięwzięcia.

Definiowanie wymogów projektowych

Poprzez właściwe zdefiniowanie celów oraz zadań potrzebnych do wykonania w ramach wdrożenia OCR, przedsiębiorstwa uzyskują jasny obraz przyszłej pracy. Dzięki temu mogą odpowiednio przydzielić zasoby w organizacji i zdefiniować jasne kryteria sukcesu.

Tworzenie architektury rozwiązania

Wspieramy przedsiębiorstwa w mapowaniu procesu, w którym będzie wykorzystywany OCR oraz w jego optymalizacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Realizacja projektu ABBYY FlexiLayout

Pomagamy przedsiębiorstwom w planowaniu wszystkich etapów wdrożenia, aby efektywnie wykorzystać potencjał ABBYY FlexiCapture i automatycznie przekształcać dokumenty o dowolnej strukturze, języku i treści w użyteczne i łatwo dostępne dane gotowe do wykorzystania w biznesie.

Realizacja projektu ABBYY FlexiCapture project development

Wdrożenie ABBYY FlexiCapture wymaga nie tylko dobrego zrozumienia przetwarzania języka naturalnego (NLP), uczenia maszynowego i zaawansowanych możliwości rozpoznawania znaków, ale także znajomości sposobów wykorzystania platformy do przechwytywania danych dla aplikacji biznesowych, takich jak RPA i BPM. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i wdrożeniu rozwiązania ABBYY FlexiCapture, przedsiębiorstwa osiągają wyraźne redukcje kosztów, wysoką zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi oraz zyskują przewagę konkurencyjną.

Realizacja projektu ABBYY FlexiCapture For Invoices

Pomagamy naszym klientom zrozumieć potencjał ABBYY FlexiCapture for Invoices i zaplanować, w jaki sposób firma może go najlepiej wykorzystać. Prawidłowe wdrożenie aplikacji do automatyzacji procesów fakturowania niweluje niską efektywność, liczne błędy oraz koszty związane z ręcznym przetwarzaniem faktur. Identyfikujemy możliwości i planujemy, jak z FlexiCapture For Invoices firma w pełni zautomatyzować przyjmowanie faktur, ich rozpoznawanie, sczytywanie danych oraz ich weryfikowanie.

FAQ

Ile kosztuje wdrożenie OCR?

Koszt wdrożenia rozwiązań OCR składa się z kilku elementów i w dużej mierze od nich zależy. Najczęściej są nimi: koszt oprogramowania OCR oraz usług wdrożeniowych, a czasami dochodzi jeszcze koszt analizy przedwdrożeniowej.

W zależności od wybranego oprogramowania, wymaganych funkcjonalności i ilości stron do przetwarzania, koszt wdrożenia może wahać się od 11 000 do 31 000 PLN za 50 000 stron. Koszt wdrożenia zależy również od ilości typów dokumentów i złożoności danych, które chcemy gromadzić.

Najczęściej koszty wdrożenia wynoszą od 23 000 do 70 000 PLN. W GGS IT Consulting zawsze staramy się zrozumieć cele klienta związane z wdrożeniem OCR, aby zaproponować najlepiej dopasowane i efektywne kosztowo rozwiązanie.

Jak długo trwa wdrożenie rozwiązania OCR?

Jesteśmy przekonani o tym, że wdrażanie automatyzacji i usprawnień w firmie to proces, który nie kończy się z chwilą implementacji danego rozwiązania IT. Zawsze powinniśmy szukać kolejnych optymalizacji i ulepszać istniejące procesy. Przykładowy proces wdrożenia OCR do rejestrowania faktur, przy 20-50 układach dokumentów i średniej jakości skanów, może trwać od 3 tygodni do 2 miesięcy.

Czy powinienem skorzystać z usług firmy konsultingowej przy wdrożeniu oprogramowania OCR?

Nie jest to konieczne, wdrożenie OCR może zostać przeprowadzone przez wewnętrzny zespół. Jednak nie jest to zalecane podejście dla tych firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z automatyzacją. Z partnerem wdrożeniowym znacznie szybciej zidentyfikujesz procesy i lepiej określisz kluczowe wskaźniki efektywności dla działań związanych z OCR. Firma wdrożeniowa pomoże Ci również zbudować wewnętrzną kulturę automatyzacji w Twojej firmie. Z czasem Twój partner wdrożeniowy może wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i kompetencje, które pozwolą Ci łatwiej rozwijać automatyzację samodzielnie.

Kontakt

Lets work togetherBartek PodolskiCEO
+48 667 052 084

Zaufali nam