12 przykładów wykorzystania RPA w branży retail

Damian Andruszkiewicz
12 przykładów wykorzystania RPA w branży retail

Od 2020 roku firmy handlowe odnotowują rekordowe wzrosty sprzedaży, a z drugiej strony zmagają się z rosnącymi problemami w łańcuchu dostaw. Przy takich uwarunkowaniach wielu przedsiębiorców szuka sposobów na optymalizację procesów biznesowych, redukcję kosztów i wzrost efektywności. Oprogramowanie RPA - Robotic Process Automation - może stanowić odpowiedź na wiele problemów, z którymi zmagają się sprzedawcy detaliczni. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z automatyzacji procesów biznesowych w branży retail.

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) - co to jest i jakie znajduje zastosowanie w branży retail?

RPA, czyli robotyzacja procesów biznesowych, to nazwa oprogramowania, które może realizować zadania na poziomie interfejsu użytkownika. Roboty mogą wykonywać wiele obowiązków za pracowników, uwalniając ich od nużących, mało kreatywnych i czasochłonnych czynności.

Ponieważ automatyzacja najlepiej sprawdza się wszędzie tam, gdzie realizowane są powtarzalne, oparte o określone zestawy reguł czynności, potencjał wdrożenia RPA jest imponujący i obejmuje wiele obszarów biznesu.

Dla sprzedawców detalicznych, którzy zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami biznesowymi, wykorzystanie automatyzacji może okazać się przełomowe. Dobrym przykładem takiej radykalnej przemiany biznesowej jest wdrożenie Robotic Process Automation (RPA) w międzynarodowym przedsiębiorstwie Walmart, które zastosowało automatyzację w kilku obszarach.

Firma używa ponad 500 botów do automatyzacji wielu czynności, jak np. odpowiadanie na pytania pracowników, czy wyszukiwanie przydatnych informacji z dokumentów audytowych, ale także do śledzenia przepływu zapasów, identyfikowania towarów wolnorotujących i zalegających w magazynach.

Warto uzmysłowić sobie, że w analizowanym wyżej przypadku, optymalizacja każdego najmniejszego procesu może prowadzić do ogromnych oszczędności. Wystarczy przyjrzeć się danym liczbowym: back-office Walmartu przetwarza ponad 200 miliardów dolarów należności i ponad 2,3 miliona list płac pracowników.

Robotic Process Automation RPA zastosowanie w sprzedaży detalicznej

Jak wykorzystać RPA w branży retail?

Wdrożenie RPA w branży retail zwiększa produktywność i dokładność różnorodnych procesów, które nie muszą być dłużej wykonywane przez pracowników, a mogą zostać "zlecone" robotom.

Przykładami użycia RPA w handlu detalicznym jest zautomatyzowanie takich operacji, jak ustalanie cen towarów i inwentaryzacje zapasów, a także pozyskiwanie danych ze skarg i opinii klientów w czasie rzeczywistym. Dane te mogą być następnie wykorzystywane przez wiele działów w przedsiębiorstwie, w tym marketing, sprzedaż, dział badań i rozwoju (R&D) oraz produkcję.

Warto zaznaczyć, że branża retail może zyskać jeszcze więcej dzięki wdrożeniu RPA, automatyzując takie czynności, jak:

 • planowanie sprzedaży,
 • zarządzanie zapasami,
 • kategoryzacja produktów,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • analityka biznesowa i sprzedażowa,
 • wprowadzanie nowych produktów,
 • zarządzanie obsługą klienta,
 • analiza zachowań konsumenckich,
 • automatyzacja programów lojalnościowych,
 • raportowanie dobowe i miesięczne,
 • integracja sklepów stacjonarnych i platform handlu elektronicznego (omnichannel),
 • inne zastosowania, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi i operacje księgowe.

Szybki rozwój rynku zmusi wiele przedsiębiorstw do reorganizacji ich procesów biznesowych, przede wszystkim tych związanych z obsługą kanału e-commerce po to, by nadążyć za popytem i pozostać konkurencyjnym.Implementing RPA in the retail industry improves the productivity and accuracy of multiple processes, which don’t have to be manually performed by humans any longer.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji (RPA) w sprzedaży detalicznej