Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

12 przykładów wykorzystania RPA w branży retail

Damian Andruszkiewicz
Damian Andruszkiewicz
12 przykładów wykorzystania RPA w branży retail

Od 2020 roku firmy handlowe odnotowują rekordowe wzrosty sprzedaży, a z drugiej strony zmagają się z rosnącymi problemami w łańcuchu dostaw. Przy takich uwarunkowaniach wielu przedsiębiorców szuka sposobów na optymalizację procesów biznesowych, redukcję kosztów i wzrost efektywności. Oprogramowanie RPA - Robotic Process Automation - może stanowić odpowiedź na wiele problemów, z którymi zmagają się sprzedawcy detaliczni. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z automatyzacji procesów biznesowych w branży retail.

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) - co to jest i jakie znajduje zastosowanie w branży retail?

RPA, czyli robotyzacja procesów biznesowych, to nazwa oprogramowania, które może realizować zadania na poziomie interfejsu użytkownika. Roboty mogą wykonywać wiele obowiązków za pracowników, uwalniając ich od nużących, mało kreatywnych i czasochłonnych czynności.

Ponieważ automatyzacja najlepiej sprawdza się wszędzie tam, gdzie realizowane są powtarzalne, oparte o określone zestawy reguł czynności, potencjał wdrożenia RPA jest imponujący i obejmuje wiele obszarów biznesu.

Dla sprzedawców detalicznych, którzy zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami biznesowymi, wykorzystanie automatyzacji może okazać się przełomowe. Dobrym przykładem takiej radykalnej przemiany biznesowej jest wdrożenie Robotic Process Automation (RPA) w międzynarodowym przedsiębiorstwie Walmart, które zastosowało automatyzację w kilku obszarach.

Firma używa ponad 500 botów do automatyzacji wielu czynności, jak np. odpowiadanie na pytania pracowników, czy wyszukiwanie przydatnych informacji z dokumentów audytowych, ale także do śledzenia przepływu zapasów, identyfikowania towarów wolnorotujących i zalegających w magazynach.

Warto uzmysłowić sobie, że w analizowanym wyżej przypadku, optymalizacja każdego najmniejszego procesu może prowadzić do ogromnych oszczędności. Wystarczy przyjrzeć się danym liczbowym: back-office Walmartu przetwarza ponad 200 miliardów dolarów należności i ponad 2,3 miliona list płac pracowników.

fb838cc71e258ccad6ccb8d138ff5f56_Robotic_Process_Automation_RPA_zastosowanie_w_sprzeda__y_detalicznej.svg

Jak wykorzystać RPA w branży retail?

Wdrożenie RPA w branży retail zwiększa produktywność i dokładność różnorodnych procesów, które nie muszą być dłużej wykonywane przez pracowników, a mogą zostać "zlecone" robotom.

Przykładami użycia RPA w handlu detalicznym jest zautomatyzowanie takich operacji, jak ustalanie cen towarów i inwentaryzacje zapasów, a także pozyskiwanie danych ze skarg i opinii klientów w czasie rzeczywistym. Dane te mogą być następnie wykorzystywane przez wiele działów w przedsiębiorstwie, w tym marketing, sprzedaż, dział badań i rozwoju (R&D) oraz produkcję.

Warto zaznaczyć, że branża retail może zyskać jeszcze więcej dzięki wdrożeniu RPA, automatyzując takie czynności, jak:

 • planowanie sprzedaży,
 • zarządzanie zapasami,
 • kategoryzacja produktów,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • analityka biznesowa i sprzedażowa,
 • wprowadzanie nowych produktów,
 • zarządzanie obsługą klienta,
 • analiza zachowań konsumenckich,
 • automatyzacja programów lojalnościowych,
 • raportowanie dobowe i miesięczne,
 • integracja sklepów stacjonarnych i platform handlu elektronicznego (omnichannel),
 • inne zastosowania, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi i operacje księgowe.

Szybki rozwój rynku zmusi wiele przedsiębiorstw do reorganizacji ich procesów biznesowych, przede wszystkim tych związanych z obsługą kanału e-commerce po to, by nadążyć za popytem i pozostać konkurencyjnym.Implementing RPA in the retail industry improves the productivity and accuracy of multiple processes, which don’t have to be manually performed by humans any longer.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji (RPA) w sprzedaży detalicznej

d842f6bb5a05c6788d113ffc300e186a_Korzy__ci_robotyzacji_proces__w__RPA__w_sprzeda__y_detalicznej.svg

Dzięki takim korzyściom, jak szybka implementacja bez potrzeby ingerencji programistów oraz działanie w trybie 24/7/365, oprogramowanie RPA ma ogromny potencjał, by wspierać sprzedawców detalicznych w radzeniu sobie z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi branża. Tymi wyzwaniami są w szczególności: utrzymanie wysokiego poziomu zapasów, zarządzanie pracownikami oraz zapewnienie szybkiej i wysokiej jakości obsługi klienta.

Główne korzyści z zastosowania RPA w branży detalicznej to:

 • poprawa dostępności produktów,
 • redukcja błędów w operacjach biznesowych,
 • uwolnienie pracowników od powtarzalnych czynności, by mogli skupić się na obsłudze klienta,
 • zapewnienie analityki w czasie rzeczywistym,
 • przyspieszenie przetwarzania zamówień i zwrotów,
 • usprawnienie obsługi klienta,
 • umożliwienie łatwej integracji aplikacji,
 • łatwe pozyskiwanie i kompilacja danych do analiz / raportów (audytu),
 • optymalizacja wydajności operacji i kosztów.

Przyjrzyjmy się bliżej przykładom użycia RPA w branży detalicznej, co pozwoli dostrzec nowe możliwości.

Planowanie sprzedaży z Robotic Process Automation

443383d46cfb11a046d0bb685af91a07_Planowanie_sprzeda__y_z_RPA_Robotic_Process_Automation.svg

Szybkość i efektywność poruszania się po sklepie internetowym jest niezwykle ważna i wpływa na liczbę dokonywanych przez konsumentów transakcji. Klienci, którzy na stronie sklepu potrafią łatwo odnaleźć towary, w poszukiwaniu których odwiedzili konkretną witrynę, są skłonni spędzić na niej więcej czasu i wydać więcej pieniędzy w porównaniu do klientów zirytowanych niepowodzeniem poszukiwań.

Sprzedawcy detaliczni przykładają dużą wagę do optymalizacji swoich sklepów online po to, by poprawiać wskaźniki zachowań konsumentów, takie jak np. średnia długość przebywania w serwisie, liczba odwiedzonych podstron, czy kroków zrealizowanych na ścieżce zakupowej. Oprogramowanie Robotic Process Automation (RPA) pomaga sprzedawcom detalicznym lepiej przewidywać oczekiwania klientów, segmentując układy sklepów zgodnie z demografią i preferencjami konsumentów.

Analizowanie zachowań klientów w celu dopasowania do nich odpowiedniego układu sklepu jest dla sprzedawców sporym wyzwaniem, ponieważ muszą oni wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Wykorzystanie potencjału RPA w tym względzie jest nieocenione. Oprogramowanie to z łatwością uzyskuje dostęp do istniejących baz danych i może dostarczyć sprzedawcom dokładnych informacji dotyczących każdego układu sklepu i wykonać analizę porównawczą.

Dane dotyczące zachować klientów powinny być zbierane i porównywane na bieżąco, ponieważ zwyczaje zakupowe konsumentów zmieniają się i dlatego, dla usprawnienia procesów i zwiększenia sprzedaży, konieczną może okazać zmiana układu sklepu www.

Najczęstsze zmienne przydatne w planowaniu sprzedaży, które dzięki RPA można rejestrować i następnie analizować, to:

 • czas trwania wizyty w sklepie,
 • liczba sesji, czyli wyświetlonych podstron witryny,
 • liczba kroków na ścieżce zakupowej,
 • lokalizacja hotspotów i map cieplnych (heatmaps).

Oprogramowanie RPA można wykorzystać do śledzenia hotspotów (miejsc, w których odbywa się największa aktywność w sklepie) na różnych layoutach witryny i do porównywania efektywności poszczególnych z nich - oto przykłady różnych układów sklepu:

heatmap store layouts to analyze with RPA example

Źródło: https://shoppermotion.com/

Główną przewagą oprogramowania RPA nad człowiekiem jest zdolność szybszego śledzenia i porównywania danych. Robotic Process Automation pomaga analitykom tak zorganizować sklep internetowy, aby spełniał oczekiwania klientów, poprawiał komfort użytkowania i zwiększał zyski.

Zarządzanie zapasami w handlu detalicznym z wykorzystaniem RPA

34c1a5cd87f89ff2937e52fdd876bdf1_Zarz__dzanie_zapasami_w_handlu_detalicznym_z_wykorzystaniem_RPA.svg

Po właściwej analizie procesów, mapowaniu i przemyślanym wdrożeniu, oprogramowanie RPA może być naprawdę wartościowe dla każdego sprzedawcy detalicznego. Zastosowanie RPA nie ogranicza się tylko do monitorowania zapasów, generowania powiadomień czy przesyłania danych pomiędzy systemami. Praca robotów może być także wspierana przez AI i funkcje uczenia maszynowego, co pozwala identyfikować trendy i pomaga uniknąć problemów związanych z deficytem zapasów.

Przykłady zarządzania zapasami za pomocą oprogramowania RPA to między innymi:

 • monitorowanie i zarządzanie zalegającymi towarami,
 • unikanie lub ograniczanie ryzyka wystąpienia braków magazynowych,
 • skracanie czasu realizacji operacji magazynowych,
 • zwiększenie przejrzystości procesów w łańcuchu dostaw,
 • radzenie sobie z rozbieżnościami w zapasach,
 • prognozowanie zapotrzebowania.

Wykorzystanie RPA do tworzenia prognoz jest szczególnie istotne dla firm, ponieważ pomaga śledzić sprzedaż i popyt, dzięki czemu sprzedawcy mogą lepiej zarządzać zamówieniami. Dobry przykład takiego zastosowania RPA został zaprezentowany przez UiPath i obejmuje następujące kroki w prognostyce:

 • pobieranie danych z CRM przez robota,
 • wykorzystanie modelu uczenia maszynowego do przewidywania sprzedaży,
 • interakcja człowieka w celu zaakceptowania danych liczbowych prognozowanych przez RPA,
 • dodanie danych do platformy zakupowej i realizacja zamówienia przez bota.

W poniższym filmie możemy zobaczyć cały ten proces, który bez użycia RPA wymagałby od pracowników przeglądania stanów magazynowych, wyodrębniania danych, czytania i interpretowania raportów, a następnie podejmowania decyzji o zaopatrzeniu. Bez udziału robotów pracownicy musieliby ręcznie wprowadzać dane i samodzielnie je analizować, a można to zrobić w prostszy sposób - wykorzystując oprogramowanie UiPath:

Zautomatyzowana kategoryzacja produktów w handlu detalicznym

daa31005600a3e1d0532b99febaae345_Kategoryzacja_produkt__w_w_sprzeda__y_detalicznej_z__wykorzystaniem_RPA.svg

Wiodący sprzedawcy detalicznych, jeśli już weszli w handel online lub jeśli planują wkrótce go rozpocząć, muszą pomyśleć o kategoryzacji swoich produktów, nie tylko z punktu widzenia magazynowania, ale także z uwagi na specyfikę e-commerce. Posiadanie ujednoliconej kategoryzacji pomaga w łatwiejszym i szybszym składaniu zamówień, ale ma także kluczowe znaczenie dla jakości obsługi klienta.

Kiedy dany produkt jest dostępny na stronie sklepu internetowego, ale klient nie może go znaleźć z powodu złej kategoryzacji produktu przez sprzedawcę, ma to bezpośredni wpływ na wyniki sprzedażowe i efektywność biznesu.

Skategoryzowanie produktu nie tylko według rodzaju, ale też jego cech dodatkowych, zwiększa szansę na to, że klienci produkt odnajdą, co poskutkuje zwiększeniem sprzedaży i pozwoli osiągnąć sukces biznesowy.

RPA w połączeniu z możliwościami AI może kategoryzować artykuły na podstawie reguł mapowania produktów, skonfigurowanych na etapie wdrożenia. Dane o produktach mogą być pobierane z różnych źródeł, w tym z przesłanych zdjęć.

RPA potrafi nie tylko automatycznie skategoryzować produkty (przypisać produkty do poszczególnych kategorii), ale także wykryć wiele ich cech, takich jak:

 • kolor,
 • rozmiar,
 • wzór,
 • marka,
 • specyfikacje techniczne,
 • i wiele innych.

Jeden z ciekawych przykładów takiego wykorzystania Robotic Process Automation został opisany przez EverestGroup i dotyczył firmy o globalnym zasięgu, która zmagała się z kategoryzacją produktów o różnych kodach SKU. Należało ujednolicić informacje o produktach poprzez dopasowanie towarów posiadających inny globalny kod identyfikacji produktu i inną lokalną jednostkę magazynową. Wdrożenie kognitywnej automatyzacji pomogło osiągnąć 98,5% dokładności w kategoryzacji tych produktów.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw z RPA

806b30991fc7c6cdad4766860fa314cb_Zastosowanie_RPA_Robotic_Process_Automation_w___a__cuchu_dostaw.svg

Automatyzacja wielu rutynowych procesów, które można zidentyfikować w ramach łańcucha dostaw, pozwala znacznie poprawić wydajność i obniżyć koszty operacyjne. Korzyści, jakie niesie ze sobą robotyzacja procesów, mogą dotyczyć firm handlowych na całym świecie.

Wiele procesów można zautomatyzować w takich obszarach jak:

 • planowanie dostaw i zapotrzebowania,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • zarządzanie fakturami,
 • wprowadzanie partnerów na rynek,
 • planowanie i monitorowanie dostaw,
 • zaopatrzenie.

W obszarze logistyki mamy do czynienia z ogromną ilością danych, które są gromadzone, przechowywane i analizowane - potencjał wykorzystania RPA jest ogromny, a każda optymalizacja może przynieść szybki zwrot z inwestycji i wzmocnić pozycję firmy na rynku.

Analityka biznesowa i sprzedażowa zautomatyzowane dzięki Robotic Process Automation

68faadc0982b80745799be59c248e0eb_Jak_zautomatyzowa___analityk___biznesow___i_sprzeda__ow___z_RPA.svg

W wielu przypadkach jedną z barier blokujących pełne wykorzystanie potencjału automatyzacji jest brak wyobraźni. Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego połączonych z oprogramowaniem RPA pojawiają się nowe możliwości automatyzacji. W przypadku analityki sprzedaży wykorzystanie RPA może nie zawsze być oczywiste, ponieważ boty nie są projektowane jako narzędzie analityczne.

Prawdziwy potencjał oprogramowania RPA, jaki może być wykorzystany w analityce sprzedaży, tkwi w jego zdolności do zbierania danych w różnych formatach, z różnych źródeł i do łączenia ich w pożądany, łatwy do odczytania format. Co więcej, integracja RPA z innymi systemami nie wymaga interwencji programistycznej.

Przy ogromnej ilości danych, nie zawsze zintegrowanych, znajdujących się w różnych systemach i rozproszonych po wielu działach, możliwość ich pozyskiwania i kompilowania dla otrzymania pełnego obrazu efektywności sprzedaży detalicznej to właściwość RPA, obok której nie da się przejść obojętnie.

Wprowadzanie nowych produktów w handlu detalicznym z wykorzystaniem RPA

b4ff21dd5c86bcf8ea33bacf561ba2cb_Wprowadzanie_nowych_produkt__w_na_rynek_z_RPA_Robotic_Process_Automation.svg

Wprowadzenie produktu na rynek detaliczny to skomplikowany proces, na który składa się najpierw planowanie, następnie wprowadzanie, a na koniec śledzenie wyników kampanii launchingowych. Aby odnieść sukces, potrzebna jest ścisła współpraca między wieloma działami: rozwoju produktu, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i HR.

Ponieważ RPA nie jest oprogramowaniem typu out-of-the-box, może być efektywnie wykorzystywane na wszystkich etapach rozwoju i wprowadzania produktu na rynek, a nie tylko w jednym, konkretnym procesie. Jedynym ograniczeniem jest zrozumienie pełnego potencjału RPA i wykorzystanie go do optymalizacji ręcznie wykonywanych czynności, takich jak:

 • zbieranie i kompilowanie danych na temat konkurencji w celu ich analizy,
 • gromadzeniu danych o zwyczajach konsumenckich,
 • usprawnianiu komunikacji pomiędzy działami badawczo-rozwojowym, produkcyjnym i marketingowym,
 • automatyzowanie działań marketingowych,
 • modyfikowanie cen i poziomu zasobów w odpowiedzi na zainteresowanie klientów produktem,
 • wspieranie komunikacji z partnerami w łańcuchu dostaw,
 • kompilowanie danych wykorzystywanych do pomiaru efektywności procesu wprowadzania produktu na rynek.

Tak złożony proces, jakim jest wprowadzenie nowego produktu na rynek, może zakończyć się sukcesem wyłącznie przy efektywnej i transparentnej współpracy wielu działów, a właściwie wdrożone oprogramowanie RPA może być istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko niepowodzenia.

Zarządzanie obsługą klienta w handlu detalicznym z RPA

Sprzedawcy detaliczni przeznaczają coraz więcej środków na utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów i i budowanie przywiązania do marki. Niektóre z tych działań mogą dotyczyć usprawniania procesów sprzedażowych lub monitorowania skarg klientów. Aby zaplanować efektywne działania w tym obszarze, sprzedawcy muszą dysponować wystarczającą ilością poprawnych danych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wymagania klientów w zakresie jakości pracy BOK, szczególnie szybkości reakcji konsultantów na otrzymywane zgłoszenia, stale rosną.

customer support expectations in retail rising

Źródło: na podstawie raportu zrealizowanego przez Netomi

Przykłady zastosowania RPA w obsłudze klienta w handlu detalicznym obejmują:

 • skrócenie średniego czasu obsługi w call center,
 • poprawę wskaźnika FCR (First Call Resolutions),
 • połączenie chatbotów z RPA i AI,
 • śledzenie recenzji i zarządzanie nimi.

W przypadku detalistów, którzy sprzedają swoje produkty nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także w Internecie, poziom złożoności obsługi klienta wzrasta, co jest równoznaczne z tym, że więcej procesów nadaje się do automatyzacji. Sprzedawcy działający w modelu omnichannel mogą w jeszcze większym stopniu korzystać z rozwiązań RPA. Opisaliśmy te potencjalne korzyści w naszym artykule "Przykłady wykorzystania RPA do optymalizacji obsługi klienta w e-commerce".

Analiza zachowań konsumenckich w sprzedaży detalicznej

Detaliści nieustannie pracują nad poprawą doświadczeń zakupowych konsumentów. Dzięki nowym technologiom są w stanie analizować całą ścieżkę zakupową swoich klientów, także w sklepach stacjonarnych.

W kontekście analizy zachowań klientów RPA może być wykorzystywane na wiele sposobów. Wspominaliśmy już o jego roli w planowaniu struktury sklepu online. Warto przyjrzeć się też innym przykładom.

Analizowanie i identyfikowanie wzorców zakupowych klientów przy użyciu oprogramowanie RPA połączonego z AI i uczeniem maszynowym pozwala dostosowywać harmonogram dostaw towarów do prognozowanego zapotrzebowania.

RPA doskonale nadaje się także do zbierania danych z różnych systemów w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie intratne w sytuacji, gdy firmy korzystają ze starszych rozwiązań IT. Gdyby integracja danych pomiędzy nimi była realizowana z wyłączeniem RPA mogłaby być bardzo kosztowna, a nawet nierentowna dla firmy.

Inną korzyścią płynącą z przetwarzania danych z RPA jest ich bezpieczeństwo i możliwość wglądu do historycznych danych o sprzedaży. Kompilacja wszystkich danych, łącznie tych w formie cyfrowej, znajdujących się nawet w starszych systemach z tymi w formie papierowej, które można łatwo odczytać za pomocą optycznego rozpoznawania znaków, pozwala na stworzenie kompletnej, trwałej bazy danych. To z kolei stanowi punkt wyjścia do lepszego zrozumienia zachowań klientów i wzorców zakupowych.

Pozyskiwanie danych o klientach z zewnętrznych źródeł

Jak wskazuje Gartner, dostępność, jakość i spójność danych na temat klientów to najbardziej problematyczne czynniki, jakie determinując proces tworzenia analiz zachowań konsumentów. Po zebraniu wszystkich dostępnych wewnętrznie danych, sprzedawcy często odkrywają, że są one niekompletne i przeprowadzenie segmentacji behawioralnej wymaga pozyskania danych z dodatkowych, zewnętrznych źródeł.

Przykładowe źródła danych, z których można pozyskać informacje o klientach, zostały przedstawione przez Gartnera w artykule Advanced Behavioral Segmentation in Retail:

data sources for RPA automation in retail for behavior

Źródło: Gartner

Automatyzacja programów lojalnościowych dla klientów

643848a8fe8e94da5dc1a34a6f22b478_Automatyzacja_program__w_lojalno__ciowych_w_bran__y_retail___r__d__a_danych.svg

Kiedy sprzedawcy detaliczni wprowadzają program lojalnościowy, ich pracownicy muszą wykonywać dodatkowe, powtarzalne czynności, aby śledzić i nagradzać najbardziej lojalnych klientów. Im bardziej złożone są warunki programu, tym łatwiej o spadek koncentracji pracownika i o pomyłkę.

Zastosowanie RPA w kampaniach lojalnościowych zwiększy dokładność, szybkość i niezawodność programu, co przełoży się na większe zadowolenie klientów.

Jednym z najprostszych przykładów zastosowania RPA może być automatyczna selekcja i grupowanie klientów na podstawie tego, co kupują, oraz wysyłanie targetowanych wiadomości marketingowych do tych z nich, którzy osiągną określoną wartość zamówienia lub liczbę dokonanych transakcji. Na przykład, każdy klient, który wyda ponad 1000 złotych, może automatycznie otrzymać kod rabatowy mailem lub SMS-em.

Jednak RPA można wykorzystać w optymalizacji dużo bardziej skomplikowanych procesów, które pojawiają się przy obsłudze rozbudowanych programów lojalnościowych i kampanii promocyjnych.

Na przykład, jeśli firma wymaga od klientów wysyłania dowodów zakupu, takich jak paragony lub faktury, z pomocą RPA mogą być one automatycznie pobierane, odczytywane (przy użyciu ABBYY Optical Character Recognition /OCR w UiPath) i weryfikowane w celu uniknięcia nieuczciwych praktyk. Zweryfikowane dane są następnie dodawane do bazy danych klientów, a niepoprawne zgłoszenia są kierowane do weryfikacji przez pracowników.

Raporty dobowe i miesięczne z użyciem RPA

Właściwe raportowanie w handlu detalicznym jest niezbędne, by śledzić, co dzieje się w firmie, i podejmować przemyślane decyzje odnośnie uzupełniania stanów magazynowych, rozpisywania harmonogramów pracy personelu, wprowadzania promocji i wielu innych. Trudności w wystawianiu raportów wywołuje głównie czynnik ludzki, a ponieważ człowiek nie jest nieomylny, zdarza się, że niektóre decyzje sprzedawców opierają o błędne wyjściowe informacje, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla biznesu.

Jedną z głównych korzyści, jakich dostarcza właściwie wdrożone oprogramowanie RPA jest możliwość osiągnięcia 100% dokładności w sporządzaniu raportów. Dobrym przykładem opisanym przez UiPath jest wykorzystanie robotów w procesie raportowania przez "wiodącą firmę o międzynarodowym zasięgu, realizującą sprzedaż detaliczną i hurtową w ponad 25 krajach, która zatrudnia ponad 2 miliony pracowników na całym świecie".

Firma zidentyfikowała procesy z zakresu raportowania, które miały największy potencjał do automatyzacji. Jeden z nich dotyczył ręcznie sporządzanych raportów ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych w Brazylii.

Wszystkie raporty dobowe z setek sklepów były dla ich kierowników podstawą do zatwierdzania zamknięcia poszczególnych kas fiskalnych. Codziennie wykonywane przez managerów czynności były czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem błędu, podczas gdy wszystkie one doskonale nadawały się do automatyzacji.

W efekcie automatyzacji proces dotyczący wyżej opisanego raportu jest teraz realizowany w następujący sposób:

 • raporty dla każdego sklepu są przechowywane na dedykowanym, indywidualnym serwerze FTP,
 • Robot UiPath odczytuje dane wejściowe z terminala i zbiera wszystkie informacje,
 • robot uzyskuje dostęp do każdego serwera FTP i pobiera plik,
 • na koniec agreguje dane ze wszystkich raportów i zapisuje je na dysku wspólnym.

Jak wynika z raportu UiPath, tak wdrożone RPA przyniosło natychmiastowy rezultat, jakim było osiągnięcie 100% zgodności danych w obrębie zautomatyzowanego procesu.

Integracja sklepów stacjonarnych i platform e-commerce z RPA

babab9d4aea72f6b2de25586b10a4730_Integracja_sklep__w_stacjonarnych_z_platformami_e-commerce_dzi__ki_RPA.svg

Większość dużych sprzedawców detalicznych już posiada lub wkrótce uruchomi platformy e-commerce. Integracja danych z wielu kanałów sprzedaży może być nie lada wyzwaniem. Usprawnienie i przyspieszenie tego procesu jest możliwe dzięki automatyzacji. Oprogramowanie RPA potrafi uzyskać dostęp do każdego systemu i zebrać z niego dane, a następnie wyeksportować je w pożądanym formacie. Co więcej, robot jest w stanie powtarzać ten proces tak często, jak jest to potrzebne, za każdym razem nieomylnie i ze 100% efektywnością.

Zastosowanie RPA w sprzedaży w modelu omnichannel pozwala detalistom odnieść korzyści z:

 • ujednolicenia danych dotyczących doświadczeń zakupowych konsumentów - oprogramowanie RPA pomaga sprzedawcom nie tylko pozyskiwać istotne dane na temat zwyczajów konsumentów, ale także je opracowywać np. w celu realizacji kampanii marketingowych we wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży,
 • pokazywania dostępności produktów w sklepach w czasie rzeczywistym - RPA pomaga osiągać lepsze wyniki sprzedażowe dostarczając klientom, którym zależy na błyskawicznym zakupie, sprawdzonych informacji o stanach magazynowych,
 • łączenia danych ze sprzedaży online i offline na potrzeby programów lojalnościowych - RPA komasuje dane pochodzące z wielu systemów sprzedażowych.

Działy kadrowe i księgowe w firmach handlowych mogą także skorzystać na robotyzacji

Ze względu na swoją elastyczność i łatwość wdrożenia, oprogramowanie Robotic Process Automation można wykorzystać w optymalizacji wielu procesów biznesowych, jakie realizowane są w firmie handlowej, od najprostszych po bardziej złożone.

Najczęstsze przykłady zastosowań RPA:

Dział administracyjny, podatkowy i finansowy:

 • prowadzenie rachunkowości,
 • przetwarzanie płatności,
 • uzgadnianie rachunków bankowych,
 • sprawozdawczość podatkowa.

Wielu sprzedawców używa RPA np. do przetwarzania faktur. Dzięki wdrożeniu tego oprogramowania, zbieranie danych, ich segregowanie i przetwarzanie staje się znacznie szybsze, a liczba błędów w rozliczeniach radykalnie się zmniejsza.

Dział Human Resources:

 • zarządzanie podróżami służbowymi i delegacjami,
 • zarządzanie danymi osobowymi pracowników,
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy.

Operacje finansowe i księgowe to doskonałe przykłady procesów biznesowych, jakie można z powodzeniem zautomatyzować, ponieważ w dużej mierze opierają się one o zestawy reguł i praktycznie zawsze są realizowane z wykorzystaniem systemów informatycznych. Potwierdza to raport McKinsey, w którym wykazany został potencjał automatyzacji procesów biznesowych w poszczególnych obszarach działalności firmy:

tasks to automate with RPA in retail back office example

Jak możemy pomóc sprzedawcom detalicznym w automatyzacji procesów biznesowych?

Jako konsultanci w zakresie automatyzacji o bogatym doświadczeniu w pracy nad złożonymi projektami jesteśmy w stanie przeprowadzić Twoją firmę przez cały proces wdrożenia RPA, od stworzenia strategii, wytypowania procesów, zaprojektowania optymalnej konfiguracji, przeprowadzenia testów, aż po zastosowanie automatyzacji na pełną skalę i monitorowanie jej efektywności.

Eksperci GSS IT Consulting mogą wesprzeć Twoją firmę w rozpoczęciu cyfrowej transformacji z RPA poprzez:

 • zbudowanie strategii,
 • analizę, zrozumienie i udokumentowanie procesów biznesowych,
 • tworzenie modeli operacyjnych,
 • określenie wymagań technicznych do wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji,
 • edukowanie pracowników i pomoc w tworzeniu “przyjaznego środowiska dla RPA", w którym każdy członek zespołu poszukuje dalszych możliwości automatyzacji, aby wspierać transformację cyfrową firmy,
 • tworzenie i dokumentowanie scenariuszy i procedur testowych w celu zapewnienia optymalnej konfiguracji,
 • realizowanie szkoleń z zakresu budowania, obsługi i utrzymywania rozwiązań RPA,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się w codziennej pracy z oprogramowaniem RPA,
 • wsparcie przy kolejnych wdrożeniach dowolnego typu technologii służących automatyzacji,
 • pomoc w planowaniu i tworzeniu tzw. Centers of Excellence lub Process Mining Hubs - czyli zespołów, które codziennie pracują nad zwiększaniem zakresu automatyzacji i nad jeszcze wyższą efektywnością.

Jeśli zastanawiasz się, jak zrobotyzować procesy biznesowe lub usprawnić już istniejącą automatyzację lub przepływ dokumentów w swojej firmie, skontaktuj się z nami i skorzystaj z 30-minutowej, bezpłatnej konsultacji.

Wystarczy, że wypełnisz formularz, rezerwując dogodny dla Ciebie termin rozmowy. Nasz konsultant podpowie Ci, jak podejść do automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki temu będziesz mógł sam ocenić, które technologie przyniosą największe korzyści w obszarze automatyzacji w Twojej firmie.