Jak oszczędzić w firmie redukując setki godzin pracy dzięki RPA?

Mateusz Tajak
Jak oszczędzić w firmie redukując setki godzin pracy dzięki RPA?

Rozwiązania IT automatyzujące procesy biznesowe szumnie wkroczyły do świata technologii i w ostatnich latach mocno go zdominowały. Nie ma lepszej momentu na wdrożenie w firmie Robotic Process Automaton. Najnowsze rozwiązania RPA pozwalają na szybką optymalizację biznesu, a ich brak może pozostawić Twoją firmę daleko za konkurencją...

Pomimo tego, że narzędzia do automatyzacji funkcjonują już w wielu firmach i w ich technologicznym stacku są wykorzystywane na równi z innymi systemami i aplikacjami, to jednak wciąż dla licznych przedsiębiorstw RPA pozostaje obcą technologią. Wielu właścicieli firm nie rozumie wpływu Robotic Process Automation na prosperity ich biznesu.

Dzięki takim korzyściom, jak wyższa produktywność pracowników, redukcja kosztów zatrudnienia i możliwość skalowania oprogramowania wraz z rozwojem firmy, RPA jest narzędziem, które sprawdzi się w niemal każdej branży.

Czym dokładnie jest RPA i w jaki sposób narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych mogą zaoszczędzić pieniądze Twojej firmy? Przyjrzyjmy się przykładom.

Co to jest RPA?

RPA, czyli Robotyzacja Procesów Biznesowych (ang. Robotic Process Automation), to nazwa oprogramowania komputerowego służącego do automatyzacji procesów biznesowych, czyli do wykonywania zadań na poziomie interfejsu użytkownika bez jego udziału. Mówiąc prościej, oznacza to, że wszystkie powtarzalne czynności, jakie wykonują Twoi pracownicy, mogą być realizowane automatycznie dzięki oprogramowaniu RPA.

Korzystając z narzędzi RPA, Twoja firma może skonfigurować oprogramowanie, zwane także “robotem programowym" i “zlecić” mu realizację żmudnych, powtarzalnych zadań, które do tej musiał wykonywać Twój pracownik. Czy “roboty” są często wykorzystywane w biznesie? Czy Robotyzacja Procesów Biznesowych jest powszechnie stosowana? Ponieważ oprogramowanie RPA pozwala zautomatyzować wszystkie monotonne czynności, takie jak np. przysłowiowe “ctrl+c, ctrl+v” oraz zadania realizowane w oparciu o zestaw powtarzalnych reguł, skutecznie usprawnia wiele procesów biznesowych. W jakich obszarach działalności firmy RPA znajduje praktycznie zastosowanie?

Przykłady najczęstszych zastosowań RPA:

  • Proces weryfikacji klienta (ang. KYC - Know Your Customer, w języku polskim stosowane jest czasem nazewnictwo PSK - Poznaj Swojego Klienta)
  • Proces realizacji zamówień klientów
  • On-boarding nowych kontrahentów
  • Przygotowywanie listy płac oraz inne procesy działu kadrowo-płacowego
  • Pozyskiwanie danych
  • Przesyłanie danych pomiędzy systemami i ich synchronizacja
  • Tworzenie raportów
  • Onboaridng i offboarding pracowników

Przykładów konkretnych zastosowań RPA w biznesie jest znacznie więcej. Należy pamiętać, że Robotic Process Automation wdraża się zawsze z myślą o konkretnych potrzebach biznesowych zarówno danej branży, jak i wybranego przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów biznesowych powstaje pod indywidualne zamówienie, co przekłada się na osiągnięcie przez firmy realnych korzyści.