Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

Microsoft Power Automate - kompletny przewodnik po usłudze

Damian Andruszkiewicz
Damian Andruszkiewicz
Microsoft Power Automate - kompletny przewodnik po usłudze

Microsoft Power Automate to platforma typu low code, z której mogą korzystać osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy technicznej. Jest ona częścią Power Platform, w którym znajdziemy także Power BI, Power Apps, oraz Power Virtual Agents. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, pomagającemu szybko i intuicyjnie tworzyć automatyzacje procesów biznesowych w oparciu o model drag-and-drop jest to narzędzie szczególnie przydatne dla firm rozpoczynających swoją przygodę z automatyzacją.

W ostatnich latach usługa Power Automate szybko się rozwija, dlatego jest traktowana przez instytuty badawcze jako lider segmentu Robotic Process Automation, na równi z UiPath. W tym artykule postaramy się pokazać jakie korzyści może przynieść wykorzystanie usługi Power Automate w Twojej firmie.


Co to jest Microsoft Power Automate?

Power Automate (wcześniej znana pod nazwą Microsoft Flow) to oprogramowanie w chmurze, dzięki któremu użytkownik może tworzyć zautomatyzowane procesy biznesowe obejmujące wiele aplikacji i usług oraz budować boty programowe (RPA).

Narzędzie to jest częścią Microsoft Power Platform (razem z Power BI, Power Apps oraz Power Virtual Agents), dzięki której można szybko i skutecznie tworzyć przepływy pracy automatyzujące procesy w swojej organizacji. W podstawowej, bezpłatnej wersji automatyzacje są dostępne w ramach środowiska Microsoft, zaś dzięki płatnym planom możliwe jest automatyzowanie również procesów w których wykorzystywane są aplikacje firm trzecich. 

Power Automate został opracowany z myślą o dwóch grupach odbiorców. Jedni to osoby posiadające podstawową wiedzę techniczną, współpracujacy z działami IT, którzydzięki prostemu interfejsowi użytkownika mogą samodzielnie tworzyć automatyzacje. Pozwala to przenieść odpowiedzialność za rozwiązania bliżej samego biznesu. Druga grupa to decydenci w działach IT, którzy oddają partnerom biznesowym większą samodzielność w tworzeniu własnych rozwiązań, aby specjaliści mogli skoncentrować się na zaawansowanych narzędziach.

Wyposażenie go w wizualny kreator oraz moduł AI sprawia, iż w wielu firmach dopiero rozpoczynających swoją przygodę z Robotic Process Automation (RPA) narzędzie takie jak Power Automate może być dobrym wyborem. 

Kluczowe cechy Microsoft Power Automate

Usługi Power Automate, podobnie jak inne tego typu rozwiązania automatyzacjące procesy biznesowe obejmujące wiele aplikacji i usług, została stworzona w celu automatyzowania powtarzalnych zadań, co pozwala między innymi oszczędzić czas pracowników i skierować ich do innych, bardziej konstruktywnych zadań. 

91f9f6ea53ab36ade32fd90caeb164da_wybrane_cechy_Microsoft_Power_Automate.svg

Niektóre cechy Power Automate ułatwiające szybkie i intuicyjne tworzenie automatyzacji to:

 • ponad 1000 łączników, również do popularnych usług typu SAP oraz Salesforce, a także możliwość tworzenia niestandardowych łączników do dowolnej aplikacji w chmurze z opcją uzyskania certyfikatu 
 • przystępny interfejs typu low code,
 • duża biblioteka gotowych szablonów automatyzacji, opracowanych zarówno przez Microsoft, jak też społeczność użytkowników Power Automate, 
 • gotowe do implementacji modele Sztucznej Inteligencji, dostępne w ramach usługi AI Builder, zintegrowanej z Power Automate,
 • możliwość pracy na różnych urządzeniach - komputerach, smartfonach, poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację Microsoft Teams,
 • prosta integracja z modułem Robotic Process Automation, umożliwiająca tworzenie botów nadzorowanych i nienadzorowanych, 
 • zarządzanie automatyzacją w ramach całych zespołów oraz globalnie, w ramach organizacji, 
 • możliwość reagowania na zdarzenia z poziomu Microsoft Teams. 

Popularność Power Automate i zalety oprogramowania

Szybkość rozwoju Power Automate jako narzędzia RPA wpływa na dynamiczny wzrost jego udziału w rynku oprogramowania.Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w grudniu 2021 r. i opublikowanymi w portalu Robonomika.pl, Power Automate zajmuje drugie miejsce pod względem popularności w Polsce:

Rosnąca popularność Power Automate wynika częściowo z niskiego progu wejścia dla organizacji posiadających Office 365, o czym wspominaliśmy wcześniej.

Kolejnym z czynników wpływających na szerokie zastosowanie Power Automate jest łatwa integracja z pozostałymi narzędziami firmy Microsoft, które wciąż są jednymi z najczęściej spotykanych w wielu firmach, począwszy od pakietów biurowych aż po duże rozwiązania bazodanowe.

Według badania The Total Economic Impact of Power Automate przeprowadzonego przez firmę Forrester, wykorzystanie przez firmy usługi Power Automate pozwoliło na skrócenie czasu niezbędnego na dostarczenie usługi o 33%, oraz umożliwiło zwrot z inwestycji w okresie 3 lat na poziomie 199%.


662dd1d29c05602616426fc769da5ce6_zalety_stosowania_Microsoft_Power_Automate.svg

Najważniejsze zalety stosowania Power Automate to:

 1. Łatwa integracja z innymi aplikacjami - zespoły wdrażające automatyzacje procesów biznesowych często muszą radzić sobie z problemem integracji narzędzi do process automation z wykorzystywanymi już w przedsiębiorstwie aplikacjami. W przypadku Power Automate często udaje się uniknąć problemów na tym gruncie, gdyż pakiet gotowych integracji obejmuje ponad 1000 aplikacji (nie tylko tych dostarczanych przez Microsoft, jak Azure czy Sharepoint).
 2. Duża elastyczność - zarówno w przypadku tworzenia automatyzacji workflow, jak też wykorzystania modułu RPA w Power Automate narzędzie to zapewnia dużą elastyczność w tworzeniu automatyzacji. Oprogramowanie zostało zaprojektowane również z myślą o różnych grupach użytkowników, nie tylko programistach, ale również użytkownikach biznesowych nie posiadających wiedzy specjalistycznej.
 3. Zmniejszenie kosztów operacyjnych - dla wielu firm zaletą platformy Power Automate jest stosunkowo niska cena, w porównaniu do innych narzędzi RPA. W przypadku organizacji korzystających w pełni z narzędzi oferowanych przez Microsoft możliwe jest dalsze obniżenie kosztów automatyzacji, ponieważ udaje się często uniknąć korzystania z aplikacji firm trzecich i oprzeć jedynie o już posiadane rozwiązania.
 4. Sprawniejsza realizacja codziennych zadań - to, jak efektywni są pracownicy w dużej mierze zależy od tego, jak łatwo potrafią usprawnić swoje codzienne zadania. Dzięki wspólnemu ekosystemowi aplikacji w ramach którego działa Power Automate pracownicy mogą wchodzić w interakcje z botem RPA na przykład poprzez Microsoft Teams, z którego korzystają do codziennej komunikacji. Znacznie usprawnia to wykorzystanie automatyzacji w firmie.
 5. Rozbudowana biblioteka szablonów - Microsoft przygotował bibliotekę wstępnie zdefiniowanych szablonów, dzięki której sprawniej można automatyzować procesy biznesowe, takie jak akceptacje dokumentów lub wysyłka powiadomień.

Wymienione zalety przemawiają za stosowaniem Power Automate szczególnie w firmach, które korzystają już z innych rozwiązań z rodziny Microsoft. Warto jednak pamiętać, iż równie wiele zalet mają inne dostępne na rynku rozwiązania, takie jak na przykład UiPath.

Osobom rozważającym wybór pomiędzy którymś z tych dwóch narzędzi polecamy lekturę naszego porównania - Power Automate vs UiPath - pełne porównanie, wady i zalety.


37deafe3ce8aaae33a3c8f80892dad60_wady_stosowania_Microsoft_Power_Automate.svg

Wady Microsoft Power Automate

Wcześniej przytoczyliśmy zalety, które sprawiają iż warto jest zainteresować się platformą Microsoft Power Platform, a w szczególności jej elementem, którym jest Power Automate.

Analizując na ile inwestycja w usługę Power Automate może wspomóc inicjatywę automatyzacji procesów w Twojej firmie warto jednak wziąć również pod uwagę kilka wad, które dla niektórych przedsiębiorstw mogą przełożyć się na poważne utrudnienia we wdrożeniu.


Są to przede wszystkim:

 • Ciężka do zrozumienia z punktu widzenia biznesowego architektura systemu,
 • Skomplikowany model licencjonowania usługi, zawierający elementy trudne do przewidzenia na początku budowania architektury,
 • Brak zaawansowanego raportowania,
 • Narzędzie jest trudne w skalowaniu,
 • Nieelastyczność producenta,
 • Brak dobrze zorganizowanej społeczności.

W zależności od specyfiki procesów oraz skali wdrożenia nie wszystkie wady będą równie istotne dla każdego przedsiębiorstwa, ale ważne jest aby pamiętać o nich przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania i odpowiednio ocenić ich wpływ.


Microsoft Power Automate jako platforma Robotic Process Automation

Funkcjonalność RPA w wydaniu Microsoft ma nazwę Power Automate Desktop. Jest to moduł RPA, pozwalający tworzyć boty i realizować procesy biznesowe w podejściu zarówno nadzorowanym, jak też nienadzorowanym.

Oznacza to, że narzędzie można wykorzystać do automatyzacji procesów bezpośrednio na komputerach użytkowników (robot jest asystentem w realizowanych procesach) jak i tych, które w całości mogą być realizowane przez robota bez konieczności wywoływania przez pracowników.

Oba warianty automatyzacji mają swoje zalety, a wybór odpowiedniego powinien wynikać ze specyfiki procesu i stosowanych w nim aplikacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat przeczytaj nasz artykuł Roboty nadzorowane i nienadzorowane - czym się różnią.

W teorii Power Automate Desktop jest aplikacją darmową dla posiadaczy Windows 10, jednakże dostępne bezpłatnie funkcjonalności są tak ograniczone, iż aby budować bardziej zaawansowane automatyzacje niezbędna jest płatna licencja. Warto również pamiętać, iż w przypadku usługi Power Automate zarządzanie i monitoring robotów może odbywać się jedynie w chmurze Microsoft.


Rodzaje automatyzacji dostępne za pomocą Microsoft Power Automate

To, jaki typ automatyzacji będziemy mogli zastosować w naszej firmie z wykorzystaniem Power Automate i w jaki sposób będzie on realizowany w dużym stopniu uzależnione jest od dostępności integracji. 

2158175943b77ffac7fdd870c0b9fb6e_typy_automatyzacji_w_Power_Automate.svg

W Microsoft Power Automate istnieją trzy typy automatyzacji: Desktop Flows, Cloud Flows oraz Business Process Flows:

 1. Desktop Flows - to rodzaj automatyzacji działający bezpośrednio na komputerze lokalnym, realizowany za pomocą narzędzia RPA, którym jest Power Automate Desktop. Taka automatyzacja tworzona jest w celu wykonania sekwencji działań między aplikacjami bez udziału pracownika.
 2. Cloud Flows - są to automatyzacje działające zgodnie z harmonogramem lub wyzwalane przez określone zdarzenia. Uruchamiają się one w chmurze i stosowane są wtedy, gdy automatyzowany proces ma odbywać się bez udziału człowieka.
 3. Business Process Flows - jest to automatyzacja realizująca przepływ informacji w ramach całego procesu i pomiędzy wieloma osobami. Dla przykładu, jeśli w firmie występuje proces akceptacji dokumentów, to stworzona w ramach Business Process Flow automatyzacja może wysyłać powiadomienia do pracowników, pilnować określonych terminów i realizacji poszczególnych etapów procesu.

W zależności od tego, jakie aplikacje są wykorzystywane w ramach poszczególnych procesów, różne będą sposoby tworzenia automatyzacji.

Dostępne opcje obejmują:

 • Automatyzacja procesów oparta na interfejsie użytkownika - w sytuacji kiedy na platformie Power Automate nie ma dostępnego łącznika z określoną aplikacją i nie ma ona interfejsu API, który pozwalałby na jego stworzenie, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie Power Automate Desktop i stworzenie automatyzacji z wykorzystaniem bota RPA - najczęściej z tą sytuacją będziemy mieć do czynienia przy Desktop Flows.
 • Automatyzacja procesów oparta na API - w przypadku kiedy korzystamy z aplikacji mającej dostęp do interfejsu API możemy stworzyć automatyzację w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły, ułatwiające dostęp do danych i funkcji w aplikacji. Ta forma komunikacji będzie wykorzystywana najczęściej w przypadku Cloud Flows oraz Business Process Flows.

W ten sposób można zautomatyzować proces szybciej, ale nie jest on zawsze dostępny - uzależniony jest od aktualnej ilości integracji pomiędzy Power Automate a innymi aplikacjami.

Integracje dostępne w Power Automate

46c5277a2519315498a419f1528d704d_integracje_w_Power_Automate.jpg

Jak już wspomnieliśmy, jedną z istotnych zalet usługi Power Automate jest duża biblioteka integracji, pozwalająca na bezproblemowe połączenie narzędzia z blisko 1000 aplikacji i systemów, obejmujących nie tylko produkty producenta, takie jak Microsoft Teams, ale też firm trzecich. 

Pozwala to w wielu przypadkach na sprawne tworzenie automatyzacji bez konieczności dodatkowych prac programistycznych, często niezbędnych do konfiguracji wymiany danych w przypadku starszych aplikacji. Aktualna lista integracji dla usługi Microsoft Power Automate dostępna jest na stronie Microsoft.


Bezpłatne wykorzystanie Power Automate do automatyzacji procesów

Microsoft udostępnia Power Automate do bezpłatnego użytku, jednak wiąże się to z poważnymi ograniczeniami. Z usługi Power Automate darmowo korzystać mogą użytkownicy systemów Windows oraz użytkownicy biznesowych pakietów Office365.

Ograniczenia związane z nieodpłatnym korzystaniem z platformy obejmują:

 • w przypadku systemów Windows - każdy użytkownik Windows 10 może za darmo pobrać Power Automate Desktop, a dla użytkowników Windows 11 oprogramowanie to jest preinstalowane. W ramach darmowego Power Automate Desktop można automatyzować procesy biznesowe z wykorzystaniem Robotic Process Automation, ale tylko i wyłącznie w ramach swojego systemu operacyjnego. Procesy nie mogą być współdzielone i udostępniane innym członkom zespołu.
 • w przypadku pakietów Office365 - użytkownicy mają dostęp do PowerAutomate Cloud, który może być wykorzystywany do tworzenia wszystkich rodzajów przepływów, ale jedynie z zastosowaniem podstawowych konektorów. W ramach podstawowych funkcjonalności nie możemy też skorzystać z automatyzacji wykonywanej w ramach naszego systemu operacyjnego.

Wszystkie te ograniczenia sprawiają, iż bezpłatne rozwiązania udostępniane przez Microsoft na pewnym etapie stają się niewystarczające dla firm poważnie podchodzących do automatyzacji i kładących nacisk na jej wydajność.

W końcu nie wszystkie procesy są tak nieskomplikowane, iż bezpłatne wersje oprogramowania będą wystarczające do ich zautomatyzowania.

W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorstw, wcześniej czy później konieczne staje się rozważenie zakupu licencji na Microsoft Power Automate, aby w pełni wykorzystać potencjał tej usługi.


Koszty licencji usługi Microsoft Power Automate

Sposób, w jaki skonstruowany jest model licencjonowania Power Automate różni się znacząco od innych rozwiązań do robotyzacji procesów biznesowych dostępnych na rynku.

Z doświadczenia wiemy, że w momencie, gdy chcemy skalować automatyzację, objąć nią nowe procesy i dokładać kolejne roboty nienadzorowane, zrozumienie zasad licencjonowania Power Automate jest niezwykle skomplikowane.

Postaramy się przybliżyć to zagadnienie, a w przypadku bardziej zaawansowanych pytań zachęcamy dokontaktu z naszym konsultantem.

504bf51b712a9bf94c8ac04d1fc163c5_licencje_Power_Automate_koszty.svg

W przypadku usługi Power Automate możemy wybrać jeden z trzech modeli licencjonowania:

 • Licencja na użytkownika (per user plan).
 • Licencja na użytkownika zawierająca robota nadzorowanego (per user plan with attended RPA).

Licencje na użytkownika pozwalają uruchamiać dowolną ilość automatyzacji i procesów w ramach jednego nazwanego użytkownika, do którego przypisana jest licencja.

 • Licencja na przepływ (per flow plan) - pozwala budować automatyzację skierowane dla większego zespołu lub nawet całej organizacji bez konieczności licencjonowanie każdego użytkownika z osobna. W ramach jednej licencji "per flow" można uruchomić maksymalnie 5 przepływów.

Warto pamiętać, że aby rozpocząć pracę z wykorzystywaniem mechanizmów AI osobno trzeba zadbać o dodatek AI Builder. Wszystkie licencje Microsoft Power Automate dostępne są w modelu miesięcznej subskrypcji, zaś dodatkowo w ramach licencji nr 2 i 3 można włączyć dodatek pozwalający uruchamiać nienadzorowane automatyzacje.

Cena za wykorzystanie usługi Power Automate w Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA)

Określenie ostatecznej ceny wdrożenia danego narzędzia do automatyzacji bez przeanalizowania celów biznesowych oraz procesów, które mają być zautomatyzowane jest praktycznie niemożliwe.

Aby pokazać rząd kosztów, z jakimi należy się liczyć w przypadku Power Automate przygotowaliśmy kilka przykładowych scenariuszy wdrożeń.

Warto przy tym pamiętać, iż dokładniejsza analiza ceny zastosowania usługi Power Automate powinna również uwzględniać dodatkowe czynniki:

 • Power Automate jest rozwiązaniem subskrypcyjnym, z możliwością rozliczania miesięcznego,
 • w przypadku tej platformy nie ponosimy kosztów związanych z narzędziami do tworzenia robotów,
 • dodatkowo pojawiają się licencje "za zużycie" np. AI Builder czy Dataverse, które ciężko oszacować na samym początku.

Przykładowe scenariusze wdrożenia Power Automate do Robotyzacji Procesów Biznesowych:

Wariant I - robot nadzorowany dla jednego pracownika:

Licencja na usługę Power Automate User Plan z nadzorowanym robotem - 480 USD/rok. Koszt łączny: 480 USD/rok.


Wariant II - skalowanie automatyzacji dla większej ilości pracowników:

Zakup licencji dla 20 pracowników potrzebujących robota nadzorowanego (bez centralnego sterowania). Każdy robot działa na stacji roboczej użytkownika, który ma licencje, zaś pracownicy mogą udostępniać sobie nawzajem automatyzacje. 20x Licencja na usługę Power Automate User Plan z nadzorowanym robotem - 480 USD/rok. Koszt łączny: 9 600 USD/rok.


Wariant III - roboty nienadzorowane:

Korzystając z robotów nienadzorowanych możemy skorzystać z dwóch opcji licencjonowania:

 1. Power Automate Per User Plan z nadzorowanym robotem + unattended RPA Add-on

Licencja Power Automate User Plan z nadzorowanym robotem - 480 USD/rok

Dodatek pozwalający uruchomić nienadzorowanego robota - 1 800 USD/rok

Łącznie: 2 280 USD/rok

Trzeba pamiętać, iż w tym przypadku nienadzorowane automatyzacje mogą odbywać się tylko w ramach jednego "technicznego" użytkownika Microsoft, do którego jest przypisana licencja. Dodatkowo jeśli chcielibyśmy stworzyć drugie środowisko testowe, musimy ponieść powyższy koszt drugi raz, aby takie środowisko zalicencjonować.

 1. Power Automate Per User Per Flow + unattended RPA Add-on

Power Automate per Flow Plan - 6 000 USD/rok

Dodatek pozwalający uruchomić nienadzorowanego robota - 1 800 USD/rok

Suma: 7 800 USD/rok


Wariant IV - wdrożenie automatyzacji w skali enterprise:

W przypadku automatyzacji na skalę enteprise trudno jest jednoznacznie ocenić koszty wdrożenia. Wynika to z faktu, iż w przypadku usługi Power Automate licencjonowanie nie opiera się na skalowaniu konkretnych rodzajów licencji, ale dobierania licencji do konkretnych scenariuszy.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż w usłudze występują też licencje, które należy opłacać za zużycie. W tym przypadku kupujemy pakiet kredytów, który jest zużywany w trakcie pracy robota (jak np. licencja na AIBuilder, pozwalająca wykorzystywać zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji).


W przypadku wdrożeń na skalę enterprise często najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z zewnętrznym partnerem, takim jak GGS IT Consulting, który ma doświadczenie w implementacji usługi Microsoft Power Automate w dużych organizacjach.

Jest to o tyle istotne, iż współpraca z takim partnerem często pozwala na dokładniejszą analizę kosztów, nie tylko w oparciu o ceny licencji, ale przede wszystkim o całkowity koszt wdrożenia RPA.

Analizując zasadność inwestycji w platformę RPA z naszymi Klientami często przypominamy, iż cena samych licencji to jedynie część całościowego kosztu (TCO - Total Cost of Ownership).

To jakie licencje wybierzemy determinuje pozostałe koszty związane z wdrożeniem takie jak koszty wdrożenia, koszty specjalistów czy utrzymanie.

Zgodnie z danymi z HFS Research koszt licencji w projektach RPA to około 25-30% całościowej inwestycji w tego typu projekty:

9c89bbce08373e0470d33795971b541f_ca__kowity_koszt_wdro__enia_Power_Automate.svg


Użytkowanie i administracja w Power Automate

Usługa Power Automate jest przystosowana do działania w środowisku enterprise, jednak ze względu na to iż od początku była projektowana jako element dodany do platformy chmurowej Microsoft Power Platform zarządzanie Power Automate bardziej skupia się na zarządzaniu samą platformą niż zarządzaniu hiperautomatyzacją.

W konsekwencji zarządzanie usługą Power Automate jest łatwiejsze dla specjalistów i administratorów IT, zaś dla użytkowników biznesowych może okazać się skomplikowane i nieintuicyjne.

Trzeba również pamiętać, iż w przypadku Power Automate do zarządzania konieczny jest dostęp do co najmniej dwóch środowisk administracyjnych:

 • Środowiska Administracyjnego Office365/AD w celu przypisywania licencji per user,
 • Środowiska Administracyjnego Power Automate w celu zarządzania przepływami

Aby lepiej zorientować się, jak wygląda interfejs Power Automate warto obejrzeć poniższe wideo:


Wsparcie i wiedza dostępna dla użytkowników Power Automate

Niezwykle ważnym aspektem przy realizacji projektów i programów automatyzująych procesy biznesowe jest łatwa dostępność do wiedzy i wsparcia dla wybranego narzędzia. Z tego powodu wybierając rozwiązanie do Robotic Process Automation warto zwrócić uwagę nie tylko na materiały szkoleniowe przygotowane przez producenta, ale również na dostęp do społeczności użytkowników, jej wielkość i aktywność.

W przypadku Microsoft nie ma w chwili obecnej oficjalnie wspieranej przez producenta społeczności specjalistów wspierających rozwój Power Automate. Microsoft udostępnia co prawda forum dla użytkowników, poświęcone usłudze Power Automate pod adresem (https://powerusers.microsoft.com)[https://powerusers.microsoft.com], jest to jednak jedyna oficjalna aktywność firmy zbliżona do próby tworzenia aktywnego “community”. Nie znaczy to, iż takie społeczności nie istnieją - są one jednak zdecydowanie bardziej rozproszone niż ma to miejsce w przypadku innych, wiodących na rynku RPA rozwiązań, jak choćby UiPath. 

W zakresie wiedzy dostarczanej przez Microsoft użytkownicy mają dostęp do bogatej dokumentacji oraz mogą wykorzystać pakiet szkoleń przygotowany przez producenta:

ad1a3467598c44a72d76c9a2fe594af6_Power_automate_dokumentacja.jpg

Warto jednak wziąć pod uwagę, iż zakres szkoleń jest bardziej skoncentrowany na samym produkcie, jego możliwościach i funkcjonalnościach. Brakuje materiałów skoncentrowanych na biznesowych aspektach wdrażania automatyzacji.


Wsparcie wdrożenia Microsoft Power Automate w Twojej firmie

Dzięki wypracowanej przez lata metodyce, potrafimy sprawnie przeanalizować, jak pracują poszczególne działy firmy, zidentyfikować czasochłonne zadania oraz wskazać mierzalne korzyści płynące z ich zautomatyzowania z wykorzystaniem usługi Power Automate, bądź zasugerować wykorzystanie innego systemu RPA.

Eksperci GSS IT Consulting mogą wesprzeć Twoją firmę w rozpoczęciu lub skalowaniu cyfrowej transformacji za pomocą Power Automate poprzez:

b49f22ccb363e4cd054d9060de1b0f19_us__ugi_wdro__eniowe_RPA_GGS_IT_Consulting.svg

 • określenie strategii wdrożenia usługi,
 • analizowanie, rozumienie i dokumentowanie procesów biznesowych,
 • konfigurowanie modeli operacyjnych,
 • identyfikację wymagań infrastruktury technicznej do wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji,
 • szkolenie pracowników i pomoc w tworzeniu środowiska „przyjaznego automatyzacji”, w którym każdy członek zespołu szuka kolejnych możliwości automatyzacji wspierających transformację firmy,
 • szkolenie w zakresie budowy, obsługi i utrzymania rozwiązań automatyzacji,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy z oprogramowaniem.

Jeśli zastanawiasz się, jak usprawnić proces wdrożenia automatyzacji w swojej organizacji, skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów. Możesz u nas zarezerwować bezpłatną 30-minutową konsultację, podczas której pomożemy Ci zidentyfikować Twoje potrzeby i dobrać odpowiednią technologię do Twoich wyzwań. Po wypełnieniu formularza umówimy się na rozmowę w dogodnym dla Ciebie terminie. Podczas rozmowy nasz konsultant podpowie jak podejść do inicjatywy wdrożenia oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w Twojej firmie.

Robotyzacja Procesów Biznesowych

Kompleksowe wdrożenie RPA w Twojej organizacji

Learn more