Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

Narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych - jak dobrać je do swoich potrzeb?

Damian Andruszkiewicz
Damian Andruszkiewicz
Narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych - jak dobrać je do swoich potrzeb?

Dobór odpowiednich narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych w firmie ma często zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów biznesowych. Zastosowane rozwiązanie powinno być odpowiednio dopasowane, uwzględniając zarówno specyfikę działalności przedsiębiorstwa, procesy jakie będziemy automatyzować, jak również opłacalność zastosowania danego rozwiązania. W tym artykule postaramy się przybliżyć jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o zastosowaniu konkretnego rozwiązania w firmie.

Jak wybrać narzędzia do automatyzacji procesów - analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to aby nie rozpoczynać projektu automatyzacji procesów biznesowych od wyboru narzędzi.

Bardzo często dany proces można zautomatyzować zarówno stosując oprogramowanie do Robotyzacji Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation - RPA), bądź Systemy do Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management System - BPMS).

Nie powinniśmy jednak zapominać, iż każde z tych narzędzi zostało stworzone w określonym celu.

Aby poprawnie określić, które z nich będzie w naszej firmie najbardziej optymalne, najpierw powinniśmy zidentyfikować listę potencjalnych procesów biznesowych, które można zautomatyzować. 

Następnie trzeba spojrzeć na te procesy zarówno z perspektywy technologii, jak też celów biznesowych, które automatyzacja procesów biznesowych ma zapewnić. Dopiero wtedy powinniśmy zacząć zastanawiać się, jakie narzędzia pomogą nam osiągnąć zakładane cele, mając na uwadze zasadność biznesową automatyzacji oraz szacując zwrot z inwestycji.

Efektem analizy potrzeb przedsiębiorstwa powinien być opracowany Model Operacyjny Automatyzacji (Automation Operating Model - AOM). Uwzględnia on najczęściej odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaka jest nasza strategia automatyzacji, 
 • jakie cele biznesowe staramy się osiągnąć poprzez wdrożenie, 
 • jak definiujemy ROI i w jaki sposób będzie on osiągany, 
 • jakie stopień zarządzania i kontroli nad procesem automatyzacji jest niezbędny do jego pomyślnego wdrożenia, 
 • jakie możliwości automatyzacji musi zapewniać wybrane rozwiązanie, aby zostać w pełni zaadoptowane w całym przedsiębiorstwie.

Przykłady celów biznesowych, które firma może chcieć osiągnąć dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów:

 • redukcja kosztów obsługi procesu poprzez automatyzację, 
 • ograniczenie ilości czasu niezbędnego do zrealizowania procesów, co wpłynie na efektywność przedsiębiorstwa, 
 • zmniejszenie ilości błędów pojawiających się w czasie realizacji procesu i jego lepsza standaryzacja, 
 • optymalizacja sposobu realizacji procesów w firmie, a co za tym idzie usprawnienie współpracy między zespołami i działami.

Analizując cele biznesowe jakie chcemy osiągnąć, oraz ich zakładaną skalę możemy przystąpić do wyboru narzędzi, które w największym stopniu zagwarantują realizację założonych celów. Dla przykładu jeśli automatyzacja procesów biznesowych w firmie ma przynieść przede wszystkim oszczędności na wybranych procesach, dobrym wyborem może być oprogramowanie RPA. W przypadku zaś kiedy myślimy raczej o kompleksowej optymalizacji sposobu, w jaki realizowane jest wiele procesów, wykorzystanie platformy BPMS może być zasadniejsze.

Często na tym etapie pojawiają się pierwsze trudności i wiele firm, zamiast poszukiwać niezbędnej wiedzy samodzielnie, decyduje się na zaangażowanie zewnętrznego partnera, takiego jak GGS IT Consulting, który wesprze zespół w przeprowadzeniu analizy potrzeb.

9de2635d3d56d407f9b9acfcd819ca70_Benefits_from_using_RPA__consulting__services.svg

Dzięki wypracowanej przez lata metodyce, potrafimy sprawnie przeanalizować, jak pracują poszczególne działy firmy, zidentyfikować czasochłonne zadania oraz wskazać mierzalne korzyści płynące z ich zautomatyzowania z wykorzystaniem RPA bądź BPMS.

Niejednokrotnie konieczne jest świeże spojrzenie na logikę przepływu pracy, ponieważ tak naprawdę wiele zadań można zoptymalizować. Po zmapowaniu procesu - kiedy dokładnie wiemy już, co i jak powinno być wykonywane oraz jak to obecnie funkcjonuje - możemy poszukać najlepszej metody optymalizacji, dzięki której zarządzanie procesami biznesowymi będzie sprawniejsze i bardziej efektywne.

W GGS IT Consulting zawsze staramy się zrozumieć cele, jakie przyświecają Klientom przy wdrażaniu systemów RPA oraz BPMS, aby przygotować rozwiązania gwarantujące, iż proces automatyzacji będzie efektywny kosztowo w każdym konkretnym przypadku.

Zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, aby określić jakie narzędzia, bądź ich połączenia, będą najlepszym wyborem dla Twojej firmy, niezależnie czy działa na średnią bądź dużą skalę.

Po wypełnieniu formularza umówimy się na rozmowę w dogodnym dla Ciebie terminie. Podczas rozmowy nasz konsultant podpowie jak podejść do inicjatywy wdrożenia oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w Twojej firmie.

Rodzaje narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych

Decyzja, którą technologię zdecydujemy się wykorzystać w procesie automatyzacji w naszej firmie będzie mieć zarówno konsekwencje organizacyjne, jak również finansowe, dlatego dobrze jest mieć świadomość wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Obecnie wybór oprogramowania do business process automation dokonywany jest najczęściej pomiędzy systemami do Robotyzacji Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation - RPA), a Systemami do Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management System - BPMS).

Decyzja o wyborze określonego rozwiązania powinna być oparta na analizie przedwdrożeniowej, określającej które procesy i zadania bardziej odpowiadają Robotic Process Automation (RPA), a do których zastosować inne narzędzia, takie jak BPMS. 

Warto jednak pamiętać, iż w większości organizacji znajdzie się miejsce dla obydwu tych technologii. Dopiero bowiem łącząc RPA i BPMS osiągniemy najlepsze rezultaty.

Automatyzacja procesów w firmie z wykorzystaniem RPA

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) to nazwa rodzaju oprogramowania mogącego wykonywać zadania na poziomie interfejsu użytkownika.

Mówiąc prościej, oznacza to, że wszystko, co robią pracownicy w ramach procesu biznesowego, określonego zestawem reguł, może być wykonane przez wirtualnego robota.

Korzystając z narzędzi RPA, firma może skonfigurować narzędzie, znane również jako “bot”, do wykonywania wysoce powtarzalnych zadań, które w innym przypadku musiałby wykonać pracownik.

Ponieważ oprogramowanie RPA doskonale nadaje się do automatyzacji monotonnych, powtarzalnych zadań, które muszą być realizowane zgodnie z ustalonymi zasadami, istnieje wiele branż i obszarów działalności w firmach, w których te roboty znajdują zastosowanie.

Automatyzacja procesów w firmie z wykorzystaniem BPMS

328eb2a04190c99a91139ebf5cf0583f_Automatyzacja_proces__w_biznesowych.svg

Systemami do Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPMS) często nazywane są również systemami automatyzacji workflow (przepływ informacji, zadań i dokumentów w ramach procesu biznesowego realizowanego w firmie).

Wykorzystanie oprogramowania BPMS do automatyzacji pozwala nie tylko usprawnić realizację procesów, ale również je mierzyć i ustandaryzować w skali całej organizacji. Inaczej mówiąc, oprogramowanie workflow to sposób na uporządkowanie procesów w firmie.

Business Process Management System ma praktyczny potencjał wszędzie tam, gdzie możemy zidentyfikować złożone, powtarzalne procesy, które często wymagają współpracy wielu pracowników lub działów.


Różnica w podejściu do automatyzacji procesów pomiędzy RPA a BPMS

Głównym celem, który chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie automatyzacji, niezależnie od wykorzystanego narzędzia, jest szybsze i efektywniejsze realizowanie procesów biznesowych w ramach przedsiębiorstwa. 

Wybór konkretnego rozwiązania, ze względu na jego specyfikę, będzie determinował sposób w jaki podejdziemy do automatyzacji oraz cele, które będziemy mogli osiągnąć.


Największe różnice pomiędzy RPA a BPMS występują w kilku obszarach: 

 1. Różnice w podejściu do integracji - narzędzia do Robotic Process Automation (RPA) pracują z poziomu interfejsu użytkowników, nie wymagając najczęściej dodatkowych prac programistycznych. Natomiast oprogramowanie BPMS, łącząc poszczególne systemy wykorzystywane w ramach procesu biznesowego korzysta często z API do przesyłu danych między aplikacjami, co wymaga już dodatkowych nakładów pracy programistycznej.
 2. Różnice w podejściu do workflow - przy wykorzystaniu RPA proces jest mapowany, a cały workflow jest rejestrowany, i następnie odtwarzany przez zaprogramowanego robota. Z kolei w przypadku systemów BPMS wykorzystuje się jednolity model przetwarzania danych do stworzenia nowych, ustandaryzowanych przepływów pracy integrujących zróżnicowane systemy, wymuszając pomiędzy nimi wymianę danych, co jest bardziej kompleksowym podejściem.
 3. Różnice w modelach cenowych - koszt wdrożenia obu rozwiązań składa się z kilku elementów - najczęściej jest to koszt oprogramowania i usług wdrożeniowych, czasem dochodzą też koszty analizy przedwdrożeniowej. W przypadku systemów RPA należy liczyć się z rocznym kosztem licencji za każdego robota, którego zdecydujemy się wykorzystać (jeden robot = jeden proces). Z kolei w przypadku platformy BPMS koszt początkowy jest na ogół wyższy niż zakup jednego robota, pozwala ona jednak na automatyzację większej ilości procesów w oparciu o przyjęty model płatności.

Nie jest to koniec różnic, ale te są najistotniejsze z organizacyjnego punktu widzenia. Szersze porównanie narzędzi klasy RPA z BPMS można znaleźć w portalu Robonomika.pl, przygotowane przez dr. hab. Andrzeja Sobczaka.

Z doświadczenia wiemy, iż tak naprawdę bardzo ciężko jest zaplanować, jak docelowo miałaby wyglądać nasza idealnie zautomatyzowana firma. To dlatego, że automatyzacja procesów w firmie jest też procesem, a procesów musimy się nauczyć i nieustannie je poprawiać, dopasowując do naszego otoczenia biznesowego. Świadomość tego pozwoli nam spojrzeć na automatyzacje z różnych perspektyw i w kontekście różnych, często uzupełniających się technologii.

O tym jakie korzyści może dać połączenie różnych systemów RPA i BPMS można przeczytać więcej w naszym artykule Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) i Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPMS) - dlaczego musisz je łączyć.


Najpopularniejsze narzędzia do Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA)

Na rynku narzędzi RPA działa obecnie co najmniej kilkunastu dużych dostawców, oraz o wiele więcej mniejszych firm, starających się dorównać czołówce. Dostępne oprogramowanie, mimo iż służy temu samemu celowi, różni się w wielu aspektach, nie tylko pod względem ceny, ale także oferowanych funkcjonalności.

Zgodnie z poglądowym badaniem dotyczącym popularności narzędzi do RPA w Polsce, przeprowadzonym przez profesora Andrzeja Sobczaka, dwa wiodące na naszym rynku rozwiązania to UiPath oraz PowerAutomate:

 • 52,2% UiPath
 • 27,8% PowerAutomate

6f6b90658b4dc50b8f9b43b5c4e8fc3c_uipath_powera_utomate-narzedzia.svg


1. UiPath

UiPath jest firmą powstałą w 2005 roku, notowaną na nowojorskiej giełdzie, zajmującą się początkowo dostarczaniem narzędzi do robotyzacji procesów biznesowych. Teraz UiPath pozycjonuje się bardziej jako firma dostarczająca całościową platformę wspierającą automatyzację procesów w firmach.

Zgodnie z raportami instytutów badawczych, jak Forrester czy Gartner, UiPath jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań klasy Robotic Process Automation.

Uipath pozwala swoim użytkownikom całościowo realizować automatyzację, dostarczając narzędzia do:

 • odkrywania i mapowania procesów,
 • budowania robotów,
 • zarządzania nimi (zarówno w chmurze, jak i on-premise)
 • zaawansowanego raportowania.

2. Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate to rozwiązanie wspierające automatyzację procesów biznesowych dostarczane przez Microsoft. Obecny kształt platformy Power Automate to efekt transformacji pakietu Microsoft Flow oraz akwizycji przez Microsoft firmy Softmotive rozwijającej oprogramowanie WinAutomation.

Dzięki szybkiemu rozwojowi, rozwiązanie od Microsoft, tak jak UiPath, jest traktowany przez instytuty badawcze jako lider segmentu Robotic Process Automation.

Power Automate należy do szerszego pakietu rozwiązań, gdzie wraz z PowerBI, PowerApps oraz VirtualAgents tworzą Microsoft Power Platform. Dodatkowo rozwiązanie to działa w tak zwanym Common Data Model, co pozwala bardzo łatwo integrować się z innymi rozwiązaniami Microsoft takimi jak Office365, Dynamics365, Teams czy Azure.

Pełną analizę porównawczą obu narzędzi można znaleźć w naszym artykule pt. Power Automate vs UiPath - pełne porównanie, wady i zalety.

Porównanie uwzględnia między innymi takie czynniki jak typ architektury, koszty licencji, skalowalność oraz dostępność szkoleń:

4f0954078aaf1212bc8b21843d956e76_UiPath_PowerAutomate_porownanie.svg

Najpopularniejsze platformy do Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPMS)

Jak wspominaliśmy, jedną z różnic pomiędzy RPA a BPMS jest podejście do automatyzacji workflow. Platformy BPMS/workflow pozwalają nie tylko usprawnić realizację procesów, ale również je mierzyć i ustandaryzować w skali całej organizacji. Inaczej mówiąc, oprogramowanie workflow to sposób na uporządkowanie procesów w firmie.

Podobnie jak w przypadku narzędzi RPA, rynek systemów BPMS jest mocno nasycony. Warte wspomnienia są dwie z obecnie dostępnych platform - Nintex Platform/ K2 oraz PMG.

1. Nintex Platform / K2

Nintex Platform to światowy lider, dostarczający oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych. Działa od 2000 roku, sukcesywnie rozbudowując ofertę o kolejne rozwiązania (między innymi dodając narzędzia RPA do oferty w 2019 roku). 

Nintex Process Platform umożliwia wizualne mapowanie i zarządzanie procesami biznesowymi. Dodatkowo firmy mają do dyspozycji narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, formularzy cyfrowych, zarządzania workflow, automatyzacji dokumentów i obsługi podpisów elektronicznych.

W roku 2020 Nintex zakupił inną platformę do zarządzania i automatyzacji procesów - K2. Jest to kompletna platforma do automatyzacji procesów biznesowych i tworzenia aplikacji workflow. Przepływy pracy są w niej konfigurowane za pomocą narzędzi projektowych typu „przeciągnij i upuść”. Pozwala to programistom i różnym działom współpracować i opracować system zarządzania procesami, który działa dla wszystkich.

Po przejęciu K2 firma Nintex obsługuje obecnie ponad 10 000 klientów, w tym ponad 50% z listy Fortune 500, i generuje ponad 200 mln USD rocznych stałych przychodów, co czyni Nintex największym na świecie prywatnym dostawcą oprogramowania do automatyzacji procesów.


2. PMG

PMG to platforma typu low-code, która umożliwia tworzenie oraz konfigurowanie aplikacji i zaawansowanych rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych, aby odnieść sukces w cyfrowych inicjatywach biznesowych.

Platforma oprogramowania umożliwia połączenie elementów dowolnego procesu biznesowego — ludzi, systemów i danych — poprzez skonfigurowane rozwiązania wykorzystujące co najmniej jedną z następujących funkcji

 • portal aplikacji,
 • pulpity nawigacyjne,
 • formularze,
 • automatyzację workflow,
 • integracje,
 • raportowanie.

Wybór tego, jaki rodzaj narzędzi do automatyzacji procesów jest najlepszy w danym przedsiębiorstwie, oraz oprogramowanie którego producenta wybrać może być skomplikowany.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami i umówienia się na bezpłatną, 30 minutową konsultację.

Podczas takiej niezobowiązującej rozmowy nasz konsultant, w oparciu o informacje dotyczące etapu na którym jest inicjatywa automatyzacji w Twojej firmie podpowie Ci jak podejść do wyboru konkretnego rozwiązania.

Wpływ wybranych narzędzi do automatyzacji procesów na przebieg wdrożenia

Podejmując decyzję o wyborze konkretnego narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych warto mieć również w pamięci, iż jego specyfika będzie determinować również sam przebieg procesu wdrożenia - inaczej wygląda on w przypadku systemów Robotic Process Automation (RPA), a inaczej przy zastosowaniu platformy BPMS.

Etapy automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem platformy BPMS

ff0e12267b54f65d3f630ee08eee5db6_Proces_wdro__enia_Systemu_do_Zarz__dzania_Procesami_Biznesowymi.svg

 1. Analiza procesów biznesowych - identyfikujemy listę potencjalnych procesów biznesowych, które można zautomatyzować. Następnie analizujemy zasadność biznesową takiej automatyzacji i szacujemy zwrot z inwestycji,
 2. Weryfikacja analizy we współpracy z Klientem - omawiamy z klientem wyniki analizy i modyfikujemy założenia zgodnie z sugestiami Klienta,
 3. Wybór platformy BPMS - pomagamy Klientom wybrać taki system do zarządzania procesami biznesowymi, który najlepiej spełni ich potrzeby, będzie zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami budżetowymi,
 4. Wdrożenie BPMS - w celu zapewnienia najlepszych rezultatów wdrażamy systemy BPMS we współpracy z wewnętrznym zespołem Klienta,
 5. Wsparcie techniczne i dalsze automatyzacje - pomagamy naszym Klientom w modyfikowaniu istniejących automatyzacji oraz w tworzeniu kolejnych.

Etapy wdrożenia oprogramowania do Robotyzacji Procesów Biznesowych (RPA)

b4da6532e148cf31748fc11cc77f5866_Proces_wdro__enia_systemu_Robotyzacji_Proces__w_Biznesowych__RPA_.svg

 1. Identyfikacja procesu - przeprowadzamy analizę i identyfikujemy listę potencjalnych procesów do automatyzacji z wykorzystaniem RPA. Następnie analizujemy zasadność biznesową i oczekiwane zwroty z inwestycji,
 2. Ocena procesu - przygotowujemy kosztorys i zakres prac. Analizujemy również wyjątki w ramach procesu i przygotowujemy mapę procesu w stanie obecnym,
 3. Budowa robota - tworzymy backlog zadań w oparciu o estymację, szczegółowy plan wdrożenia, rozpoczynamy budowę bota, przygotowujemy kompletną dokumentację projektu (Solution Design Document),
 4. Faza testów akceptacyjnych - przeprowadzamy testy akceptacyjne w środowisku klienta i wdrażamy niezbędne zmiany,
 5. Uruchomienie - przenosimy bota do środowiska produkcyjnego i szkolimy użytkowników końcowych. Następnie wspieramy i ulepszamy rozwiązanie.

Jak widać na tych dwóch przykładach wdrożeń, sposób w jaki trzeba podejść do implementacji automatyzacji procesów w firmie determinowany jest w dużym stopniu przez wybrane narzędzia realizujące automatyzację.

Często zdarza się również, iż firma korzysta już z jakiejś formy automatyzacji (czy to RPA, czy BPMS). Wtedy model wdrożenia nowego narzędzia, które będzie uzupełnieniem już stosowanego oprogramowania musi się różnić, ponieważ trzeba brać pod uwagę istniejące automatyzacje, integrując je lub uzupełniając. W takim przypadku wiedza ekspertów z firm takich jak GGS IT Consulting może okazać się nieoceniona, aby prawidłowo zaplanować wdrożenie. 

Dzięki temu, że jesteśmy niezależnym doradcą z szeroką, ekspercką wiedzę na temat głównych systemów RPA i platform BPMS, potrafimy skutecznie doradzić w wyborze najlepszego rozwiązania dla każdego przedsiębiorstwa i wesprzeć inicjatywę automatyzacji jako profesjonalny partner wdrożeniowy.

Łączenie narzędzi do automatyzacji procesów w celu osiągnięcia lepszych efektów

9a48edf5f8e7800f93a12946b8113e37_korzy__ci_z_____czenia_RPA_z_BPMS.svg

Przystępując do automatyzacji procesów biznesowych w firmie warto pamiętać, iż trudno jest od początku przewidzieć i zaplanować, jak docelowo powinna wyglądać “idealnie” zautomatyzowana firma.

Wynika to z faktu, iż automatyzacja procesów w firmie jest też procesem - a procesów musimy się nauczyć, a następnie nieustannie je poprawiać, dopasowując je do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Jeśli będziemy o tym pamiętać, możemy spojrzeć na automatyzację w szerszej perspektywie, analizując jej efektywność w kontekście różnych narzędzi, które mogą się dobrze uzupełniać przy odpowiednim zaplanowaniu.

Jakie zatem korzyści daje łączenie różnych RPA i BPMS w jednej firmie:

 1. Zarządzanie wyjątkami - gdy robot RPA napotka przypadek, na który nie jest zaprogramowany, będzie wymagał interwencji człowieka poprzez ręczną weryfikację. BPMS usprawnia ten proces, jasno definiując sposób obsługi i monitorowania wyjątków. Zwiększa to wydajność, zapewniając ciągły postęp procesów.
 2. Akceptacje w procesach decyzyjnych - nie wszystkie decyzje w procesach akceptacji można zautomatyzować. Roboty RPA mogą automatycznie podejmować mało istotne, biznesowe decyzje, eliminując ręczne procesy.

Platforma BPMS może odpowiadać za procesy akceptacyjne w istotnych procesach lub przypadkach, obsługując kierowanie takich decyzji do odpowiednich pracowników. Przykład: W procesie order-to-pay dla zamówień do kwoty x, robot akceptuje wszystkie wnioski, jeśli spełniają założone wymagania. Jeśli wartość zamówienia przekracza x, ścieżka akceptacji przechodzi przez system BPMS. 3. Integracja ze starszymi aplikacjami - często zdarza się sytuacja, że w firmie wykorzystywana jest aplikacja, która nie daje możliwości integracji z platformą BPMS, ale ta integracja byłaby istotna z punktu widzenia automatyzacji procesu. W takiej sytuacji proces mógłby być realizowany w ramach platformy BPMS, a robot programowany zadbałby o wymianę informacji pomiędzy platformą BPM, a taką aplikacją. 4. Eliminacja wąskich gardeł - wąskim gardłem w wielu procesach realizowanych z użyciem platformy BPMS jest konieczność ręcznego wprowadzania do niej informacji. Ręczne wprowadzanie takich informacji powoduje też możliwość powstawania błędów. Co więcej, sam proces wprowadzania tych informacji może być znaczącą częścią całego procesu. Dlatego warto rozważyć wykorzystanie bota RPA do wprowadzania danych do systemu BPM. Przykładem może być użycie robota z OCR, który będzie wprowadzał dane z faktur do systemu obiegu tych faktur realizowanego przez platformę BPM.

Połączenie różnych narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych może przynieść każdej firmie wiele korzyści, pod warunkiem iż zostanie odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone. Powinno też wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb przedsiębiorstwa i zapewniać większą szansę na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych niż poszczególne narzędzia wykorzystanie odrębnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak dobrać konkretne rozwiązania, dopasowane do potrzeb Twojej firmy, umów się z nami na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Podczas takiej niezobowiązującej rozmowy nasz konsultant podpowie od jakich działań warto zacząć poszukiwanie narzędzi do automatyzacji procesów w Twoim konkretnym przypadku.

Możliwości wsparcia przez GGS IT Consulting automatyzacji procesów w Twojej firmie

Dzięki naszemu doświadczeniu w pracy nad złożonymi projektami, jesteśmy w stanie przeprowadzić Twoją firmę przez cały proces automatyzacji, nie tylko pomagając wybrać najlepsze narzędzie (lub kombinację narzędzi) do business process automation, ale również być wsparciem w stworzeniu strategii, odkrywaniu procesów, projektowaniu optymalnej konfiguracji, testowaniu, aż do pełnego wykorzystania i monitorowania efektywności.


Eksperci GSS IT Consulting mogą wspierać średnie i duże przedsiębiorstwa w rozpoczęciu lub skalowaniu cyfrowej transformacji poprzez:

 • określenie strategii,
 • analizowanie, rozumienie i dokumentowanie procesów biznesowych,
 • wybór odpowiednich narzędzi do automatyzacji, 
 • konfigurowanie modeli operacyjnych,
 • identyfikację wymagań infrastruktury technicznej do wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji,
 • szkolenie pracowników i pomoc w tworzeniu środowiska „przyjaznego automatyzacji”, w którym każdy członek zespołu szuka kolejnych możliwości automatyzacji wspierających transformację firmy,
 • tworzenie i dokumentowanie scenariuszy i procedur testowych w celu zapewnienia optymalnej konfiguracji,
 • szkolenie naszych klientów w zakresie budowy, obsługi i utrzymania rozwiązań automatyzacji,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy z oprogramowaniem,
 • dalsza pomoc we wdrażaniu przez firmę wszelkiego rodzaju technologii automatyzacji procesów biznesowych.

Jeśli zastanawiasz się, jak najlepiej podejść do automatyzacji procesów biznesowych w swojej firmie i jakie narzędzia wybrać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Robotyzacja Procesów Biznesowych

Kompleksowe wdrożenie RPA w Twojej organizacji

Learn more