Logo
Wyślij zapytanie
Case studies

10 nieoczywistych branż, które mogą skorzystać dzięki RPA

Damian Andruszkiewicz
Damian Andruszkiewicz
10 nieoczywistych branż, które mogą skorzystać dzięki RPA

Technologia Robotyzacji Procesów Biznesowych (ang. Robotic Process Automation, RPA) jest coraz częściej wykorzystywana do wykonywania czasochłonnych i powtarzalnych zadań w wielu przedsiębiorstwach. Ponieważ oprogramowanie RPA może wspomagać pracowników lub zastępować ich w wykonywaniu żmudnych i monotonnych zadań, automatyzacja może być wdrożona w każdej branży, w której można zidentyfikować takie działania. Niemniej jednak, niektóre branże mogą odnieść większe korzyści z automatyzacji procesów biznesowych, ponieważ liczba zadań, które mogą zautomatyzować i stopień ich skomplikowania gwarantują wyższy ROI.

Jakie branże mogą korzystać z robotyzacji procesów biznesowych?

Przedsiębiorstwa w wielu branżach czerpią korzyści z RPA poprzez przyspieszenie procesów back-end. Według badania Office Worker Survey, przeprowadzonego przez UiPath, 67% pracowników biurowych na świecie czuje się przytłoczonych wykonywaniem powtarzających się zadań. Chcieliby zautomatyzować wiele z nich, w tym korespondencję e-mailową, wprowadzanie danych, tworzenie raportów, planowanie rozmów i spotkań.

Które branże mogą wykorzystać RPA i odnieść z tego największe korzyści? Większość opisywanych przypadków wdrożeń automatyzacji dotyczy bankowości, księgowości czy firm ubezpieczeniowych, dlatego w tym artykule postanowiliśmy pokazać korzyści płynące z automatyzacji również dla innych branż.

Sektor finansowy był jednym z pierwszych, w których zastosowano robotyzację procesów biznesowych, ale obecnie oprogramowanie RPA odgrywa coraz większą rolę w wielu branżach, w tym w handlu detalicznym, budownictwie, telekomunikacji, farmaceutycznym, motoryzacyjnym, modowym czy też logistycznym.

Od dzielenia się wiedzą, przez niższe koszty, po większą satysfakcję pracowników - RPA może mieć ogromny wpływ na jakość i wydajność każdej firmy. Jeśli nie znaleźli Państwo przykładów procesów biznesowych pasujących do specyfiki Państwa branży, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem 10 procesów biznesowych, które możesz zrobotyzować wykorzystując RPA, gdzie można znaleźć bardziej ogólne informacje, dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Robotyzacja procesów biznesowych w handlu detalicznym

Obszary wdrożenia RPA w handlu detalicznym

Wdrożenie RPA w handlu detalicznym zwiększa produktywność i dokładność wielu procesów, które nie muszą już być wykonywane ręcznie przez ludzi.

Przykłady zastosowania RPA w handlu detalicznym to automatyczne zarządzanie cenami i stanami magazynowymi, a także pozyskiwanie danych ze skarg i opinii klientów w czasie rzeczywistym. Dane te mogą być następnie wykorzystywane przez wiele działów, w tym marketing, sprzedaż oraz badania i rozwój.

Ale w handlu detalicznym można zyskać więcej korzyści dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów biznesowych, ponieważ ogromną liczbę zadań można zautomatyzować w wielu obszarach, w tym:

 • planowanie sklepu,
 • zarządzanie stanami magazynowymi,
 • kategoryzacja produktów,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • analityka biznesowa i sprzedażowa,
 • wprowadzanie na rynek nowych produktów,
 • zarządzanie obsługą klienta,
 • analiza zachowań konsumenckich,
 • zautomatyzowane programy lojalnościowe dla klientów,
 • EOD i raportowanie na koniec miesiąca,
 • przetwarzanie płatności.

Zgodnie z szacunkami wynikającymi z Online Retail Forecast opracowanej przez FTI Consulting, sprzedaż online w samych Stanach Zjednoczonych ma się podwoić do 2023 roku, osiągając około 20-25% całego sektora handlu detalicznego. Tak szybki wzrost zmusi wiele firm do reorganizacji procesów biznesowych, szczególnie tych związanych z e-commerce, aby nadążyć za popytem i pozostać konkurencyjnymi.

Robotyzacja procesów biznesowych w branży budowlanej

Firmy budowlane, które pracują nad wieloma projektami, zarówno lokalnie, jak i na całym świecie, zatrudniają wielu pracowników w działach finansowych, księgowych i kadrowych, które mogą skorzystać z automatyzacji. Branża budowlana musi radzić sobie z niskimi marżami i ciągłym niedoborem siły roboczej - w takich warunkach możliwość uwolnienia pracowników do pracy nad innymi zadaniami dzięki zastosowaniu RPA będzie stanowić znaczącą różnicę dla wyniku finansowego firmy.

Narzędzia RPA mogą być wykorzystywane do automatyzacji typowych, powtarzalnych zadań w firmach budowlanych, takich jak generowanie i procesowanie faktur, zarządzanie dokumentami, procesy kadrowe, działania marketingowe (e-mailing), ręczne wprowadzanie danych, raportowanie wewnętrzne i wiele innych.

Specyficzne dla branży zastosowania automatyzacji procesów w budownictwie mogą obejmować:

 • monitoring kosztów na budowie,
 • generowanie kosztorysów i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • zamawianie środków ochrony indywidualnej i wyposażenia,
 • alokacja zasobów pomiędzy budowami,
 • generowanie kontraktów,
 • sortowanie i aktualizacje projektów, obejmujące również walidację danych.

Doskonałym przykładem robotyzacji procesów biznesowych w budownictwie jest wdrożenie RPA w Skanska, jednej z wiodących na świecie firm budowlanych i deweloperskich, która zastosowała rozwiązania UiPath w zakresie automatyzacji.

Automatyzacja procesów w firmie budowlanej

Skanska zaczęła korzystać z rozwiązań UiPath w zakresie RPA w 2017 roku, stopniowo automatyzując wiele zadań związanych z obsługą i procesowaniem faktur klientów, płatnościami, monitami oraz zarządzaniem dziennikami księgowymi. W efekcie w latach 2017-2021 Skanska zdołała zautomatyzować 35 procesów, co przekłada się na ponad 10 000 godzin rocznie oszczędności.

W kolejnym kroku automatyzacja została wdrożona w dziale HR, gdzie oprogramowanie kontroluje ogromne ilości danych przesyłanych z systemu płacowego do ERP. Robot poświęca pięć minut każdego dnia na sprawdzenie milionów transakcji - zadanie, które wcześniej zajmowało każdego miesiąca jeden tydzień czasu pracownika.

Robotyzacja procesów biznesowych w branży telekomunikacyjnej

Zastosowania RPA w branży telekomunikacyjnej

Operatorzy telekomunikacyjni często korzystają z wielu źródeł danych, aplikacji i systemów operacyjnych działających jednocześnie w celu wspierania operacji. W wielu przypadkach niespójności w przechowywaniu danych pomiędzy różnymi platformami powodują duże opóźnienia w ich wymianie, często wymagają ręcznej interwencji pracowników. Taka złożoność daje wiele możliwości dla udanego wdrożenia RPA.

Zastosowanie automatyzacji procesów w branży telekomunikacyjnej pomaga zmniejszyć liczbę błędów, poprawia jakość danych, przyspiesza obsługę klienta, zwiększa efektywność operacyjną. RPA gwarantuje również wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz umożliwia szybką redukcję kosztów wewnętrznych i ROI.

Niektóre z przypadków użycia RPA w branży telekomunikacyjnej obejmują:

 • ułatwienie weryfikacji dokumentów klientów,
 • przyspieszenie procesu przydziału kart SIM,
 • optymalizację przenoszenia numerów,
 • zagwarantowanie terminowego rozliczenia i szybkiego przetwarzania płatności,
 • uproszczenie wprowadzania danych dzięki technologii OCR,
 • zwiększenie wskaźnika rozwiązywania problemów przy pierwszym kontakcie (FCR),
 • automatyzację zmiany formatu danych,
 • optymalizację procesu onboardingu/offboardingu klienta.

Według liderów branży, jednym z największych priorytetów dla branży telekomunikacyjnej jest zarządzanie doświadczeniem klienta. Jak wynika z raportu "Ernst & Young's Global telecommunication study: navigating road to 2020", wśród liderów branży telekomunikacyjnej, zarządzanie doświadczeniem klienta jest zdecydowanie najważniejszym priorytetem dla 68% uczestników badania". Szybki rozwój branży i rosnąca liczba procesów utrudniają dostawcom usług telekomunikacyjnych osiągnięcie zadowalającego poziomu obsługi klienta.

Robotyzacja procesów biznesowych jest jednym z rozwiązań, które umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych skalowanie i lepsze reagowanie na sytuację rynkową.

Robotyzacja procesów biznesowych w przemyśle naftowym, gazowym i energetycznym

Potencjał RPA dla przemysłu naftowego, gazowego i energetycznego

Przez wiele lat firmy z branży naftowej i energetycznej koncentrowały się na zastosowaniu technologii automatyzacji w operacjach w terenie. Sukces w tym obszarze spowodował, że podobne technologie są obecnie wdrażane również w operacjach back-office.

RPA w przemyśle naftowym, gazowym i energetycznym jest wdrażany do wykonywania powtarzalnych zadań w wielu obszarach, nie tylko ogólnej analityki danych i zasobów ludzkich, ale także raportowania na potrzeby eksploracji, handlu i list kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa.

Analiza Oil & Gas Middle East estimate szacuje, że cyfrowa transformacja może wygenerować dodatkowe 1,6 biliona dolarów wartości dla przemysłu naftowego, gazowego i energetycznego do 2025 roku. Ważnym elementem transformacji jest wdrażanie robotyzacji procesów biznesowych, wspierającej firmy w różnych obszarach, obejmujących:

 • analitykę danych i raportowanie do celów poszukiwań i wydobycia,
 • sprawozdawczość w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku,
 • przyspieszenie przydziału liczników,
 • przetwarzanie raportów od kierowników, specjalistów ds. wierceń i operatorów odwiertów,
 • przetwarzanie danych z zewnętrznych źródeł geologicznych na potrzeby prognozowania projektów.

Jedną z największych zalet RPA w przemyśle naftowym, gazowym i energetycznym jest rozwiązanie problemu integracji, spowodowanego zależnością od starszych systemów informatycznych (tzw. „legacy systems”). Ze względu na prawie zerowe umiejętności programowania potrzebne do korzystania z tego specyficznego oprogramowania, technologia RPA jest kompatybilna z obecną infrastrukturą informatyczną każdej firmy i może być wdrażana skutecznie i efektywnie.

Robotyzacja procesów biznesowych w przemyśle farmaceutycznym

Możliwości wdrożenia RPA w przemyśle farmaceutycznym

RPA w przemyśle farmaceutycznym zwiększa efektywność, poprawia wyniki, a także skraca czas wprowadzania produktów na rynek. Profesjonalne wdrożenie pozwala na zminimalizowanie błędów ludzkich, które są nieuniknione przy wykonywaniu zadań o monotonnym charakterze.

RPA w przemyśle farmaceutycznym pozwala na zautomatyzowanie czasochłonnych i podatnych na błędy zadań. Procesy, które mogą być wykonywane przez boty mogą obejmować zarządzanie przesyłkami, prognozowanie i planowanie popytu, zarządzanie relacjami z dostawcami, jak również kontrolę testów klinicznych.

Według raportu firmy Bain "Global Technology Report" z 2020 roku, "84% firm z całego spektrum przemysłu farmaceutycznego planuje podjąć działania w kierunku przyspieszenia wysiłków w zakresie automatyzacji".

Obszary wdrożenia dla branży farmaceutycznej nie ograniczają się do administracji czy zasobów ludzkich - RPA może wpłynąć na firmy farmaceutyczne na wiele innych sposobów, nie tylko w back-office, ale również poprzez automatyzację zadań związanych z badaniami klinicznymi czy zgodnością z przepisami.

Przypadki zastosowania automatyzacji w przemyśle farmaceutycznym mogą obejmować:

 • badania kliniczne - jako wysoce wystandaryzowane procedury badania kliniczne zyskają dzięki spójności, kontroli jakości i dokładności we wprowadzaniu danych, gwarantowanej przez zautomatyzowane procesy,
 • łańcuch dostaw i zarządzanie zapasami - RPA usprawni zaopatrzenie i wysyłkę, a także przetwarzanie zamówień i faktur. Dzięki efektywnemu planowaniu popytu i podaży można w znacznym stopniu obniżyć koszty operacyjne,
 • uwolnienie czasu przedstawicieli handlowych - dzięki automatyzacji wprowadzania danych, monitorowania zapisów i śledzenia opinii klientów, przedstawiciele handlowi będą mieli więcej czasu, aby skupić się na pozyskiwaniu i konwersji klientów.

Robotyzacja procesów biznesowych w branży użyteczności publicznej

 Wpływ automatyzacji na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej codziennie wykonują tysiące instalacji, napraw i prac konserwacyjnych w sektorach gospodarki wodnej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Powiązane procesy są podatne na automatyzację, a oprogramowanie RPA gwarantuje wzrost wydajności i wysokie oszczędności dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji procesów dla sektora użyteczności publicznej obejmują efektywne zarządzanie dokumentacją, szybsze rozwiazywanie reklamacji, opomiarowanie i rozliczanie przy niższych kosztach. RPA usprawnia również pracę w księgowości i minimalizuje zmienność wyników operacyjnych.

Według badania Automation in Utilities przeprowadzonego przez Capgemini, 40% kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej wskazało na wzrost jakości operacji jako korzyść z inicjatyw automatyzacji. Inne wymienione korzyści obejmowały:

 • zwiększona elastyczność pracowników - 37%,
 • wzrost wydajności pracowników - 33%,
 • szybszy czas realizacji zgłoszeń serwisowych - 32%,
 • poprawa spójności danych - 32%,
 • mniej zasobów potrzebnych do realizacji procesu - 32%,
 • lepsza i szybsza zgodność z przepisami krajowymi/lokalnymi - 28%,
 • wgląd w działalność operacyjną - 27%.

Badania Capgemini szacują, że sektor energetyczny i użyteczności publicznej może zaoszczędzić od 237 mld do 813 mld dolarów dzięki RPA i inteligentnej automatyzacji w skali globalnej. Jednym z przykładów wykorzystanych w badaniu, pokazującym potencjalne korzyści z automatyzacji, jest wdrożenie przez Gazprom automatycznej weryfikacji odczytów liczników. W ciągu pierwszych dwóch tygodni jeden pracownik był w stanie zweryfikować z pomocą RPA około 130 niepoprawnych odczytów liczników, oszczędzając 10 godzin tygodniowo na jednego pracownika.

Robotyzacja procesów biznesowych w branży motoryzacyjnej

Jakie procesy można zautomatyzować  w branży motoryzacyjnej

Podczas gdy większość wczesnych innowacji w zakresie automatyzacji w przemyśle motoryzacyjnym koncentrowała się na aspekcie przemysłowym, w analityce obserwuje się znaczące przesunięcie w kierunku aplikacji Robotyzacji Procesów Biznesowych, które według Robotic Process Automation Market Size Report autorstwa Grand View Research, mają stać się rynkiem o wartości 8,7 miliarda dolarów do 2024 roku.

RPA w branży motoryzacyjnej przyspiesza powtarzalne, ręczne procesy, zwiększając wydajność firmy. Zastosowanie automatyzacji zapewnia eliminację błędów manualnych, usprawnienie operacji back-office, zmniejszenie złożoności procesów zarządczych, poprawę interakcji z dostawcami, dealerami i klientami.

Zadania, które RPA może realizować w firmach z branży motoryzacyjnej, można znaleźć również w takich obszarach, jak zarządzanie relacjami z dealerami, finanse, łańcuch dostaw, logistyka czy roszczenia ubezpieczeniowe. Niektóre przypadki użycia specyficzne dla tej branży obejmują:

 • zagwarantowanie skutecznej zgodności z przepisami,
 • śledzenie poziomu zapasów dla poszczególnych części,
 • automatyzacja żądań dokumentów od klientów,
 • rejestrowanie raportów serwisowych pojazdu i podobnych danych diagnostycznych,
 • przyspieszenie gromadzenia i weryfikacji danych na potrzeby ubezpieczeń samochodowych.

Robotyzacja procesów biznesowych w branży modowej

Duże firmy z branży modowej muszą zarządzać wieloma procesami w zakresie obsługi klienta, zaopatrzenia i finansów. Aby zagwarantować wzrost, liderzy branży muszą optymalizować produktywność, wydajność i oszczędność kosztów - a to byłoby niemożliwe bez automatyzacji czasochłonnych procesów.

Dynamika branży modowej wymaga dużej dokładności procesów, a RPA jest doskonałym rozwiązaniem do konsolidacji danych biznesowych i optymalizacji zadań. Obecnie jest wykorzystywany w projektowaniu nowych produktów, a wraz z rozwojem handlu elektronicznego w modzie automatyzacja pomaga w logistyce.

Przykład implementacji RPA w branży modowej

Inspirującym przykładem udanego wdrożenia RPA w branży mody jest firma MAS Holdings - wiodący producent odzieży i tekstyliów w Azji Południowej. Dzięki zastosowaniu UiPath, firma była w stanie zautomatyzować 52 procesy, oszczędzając 14 000 dni roboczych rocznie. Udało się to osiągnąć dzięki automatyzacji zadań w ramach procesu składania zamówień, rozwoju produktu, zaopatrzenia i wysyłki.

Inne przykłady zastosowania robotyzacji procesów biznesowych w branży modowej to:

 • powielanie podobnych wzorów przy użyciu różnych materiałów i kolorów w trakcie Digital Product Creation,
 • zastosowanie predefiniowanego zestawu reguł do automatycznego renderowania wysokiej jakości obrazów do wykorzystania w handlu elektronicznym,
 • dodawanie dokładnych danych pomiarowych do narzędzia rozwoju produktu,
 • gromadzenie danych, formatowanie, standaryzacja i symulacje dla planowania popytu i podaży,

Robotyzacja procesów biznesowych w branży logistycznej

Potencjał cyfryzacji dla branży logistycznej

Wraz z szybkim rozwojem i zmianami w branży logistyki i łańcucha dostaw coraz więcej firm dostrzega znaczenie RPA dla redukcji kosztów oraz zwiększenia produktywności i wydajności.

Automatyzacja procesów w logistyce i łańcuchu dostaw poprawia efektywność firmy. Czasochłonne zadania są optymalizowane za pomocą oprogramowania RPA, w obszarze zarządzania zapasami, planowania podaży i popytu czy zarządzania frachtem, drastycznie zwiększając efektywność i rentowność biznesu.

Według raportu Światowego Forum Gospodarczego "cyfryzacja w logistyce może odblokować 1,5 biliona dolarów wartości dla graczy logistycznych do 2025 roku". Dla wielu firm wdrożenie RPA jest pierwszym krokiem cyfrowej transformacji. Ponieważ wiele operacji back-office jest wykonywanych ręcznie, w tym informowanie Klientów o aktualnym statusie przesyłki i ETA czy też planowanie dostaw, firmy spedycyjne i logistyczne mogą odnieść duże korzyści z takiej transformacji.

W jakich obszarach branża logistyczna może najwięcej zyskać dzięki automatyzacji procesów? Przykłady zrealizowanych wdrożeń w zakresie RPA obejmują:

 • planowanie i śledzenie przesyłek,
 • przyspieszenie fakturowania i windykacji należności,
 • planowanie podaży i popytu,
 • zwroty towaró w oraz opłat,
 • wyszukiwanie i porównywanie cen.

Często wdrożenie RPA zaczyna się od jednego procesu jako testu i może prowadzić do pełnowymiarowej transformacji cyfrowej firmy. Tak było w przypadku fińskiego grupy Posti, która po raz pierwszy wykorzystała rozwiązania Robotyzacji Procesów Biznesowych dostarczone przez UiPath do optymalizacji działów back-office. Ten wiodący przewoźnik pocztowy z biegiem lat rozszerzył swoją ofertę o usługi związane z przesyłaniem paczek, handlem elektronicznym i przewozem towarów, szukając sposobów na wyprzedzenie konkurencji.

Firma zdecydowała się zastąpić powolne, czasochłonne zadania manualne narzędziami RPA, aby pracownicy mogli bardziej skupić się na klientach. Po początkowym sukcesie roboty programowe zostały wdrożone w kilku działach - finansów, kadr, wsparcia sprzedaży, logistyki i obsługi klienta.

Robotyzacja procesów biznesowych w przemyśle spożywczym

Obszary RPA w przemyśle spozywczym

W obliczu rosnącej konkurencji, przetwórcy żywności i napojów nieustannie poszukują sposobów na poprawę efektywności swoich działań, utrzymanie wysokiej jakości produktów i zwiększenie zysków. Dla wielu z tych firm wdrożenie RPA może być szansą na usprawnienie procesów i obniżenie kosztów.

Firmy z branży spożywczej mogą skorzystać z narzędzi RPA w organizowaniu i aktualizowaniu dokumentacji produkcyjnej, przygotowaniu do audytów bezpieczeństwa żywności lub walidacji danych do oceny ryzyka, zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i dostarczonych przez dostawców.

Jak każda inna branża, również produkcja i przetwórstwo żywności wykorzystuje RPA do wielu operacji back-office - takich jak zasoby ludzkie, finanse czy księgowość. Jednak w przypadku tej branży korzyści z automatyzacji obejmują również zarządzanie dokumentacją i danymi związanymi z zarządzaniem wycofywaniem produktów z rynku oraz bezpieczeństwem żywności.

Dane ważne dla przemysłu spożywczego, które mogą być gromadzone i sortowane za pomocą oprogramowania RPA, obejmują:

 • informacje o alergenach,
 • kontrola temperatury i monitorowanie warunków przechowywania,
 • wymagania dotyczące opakowań i etykiet,
 • zarządzanie zapasami w oparciu o zapotrzebowanie klientów i wcześniejsze zamówienia,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw z automatyzacją poczty elektronicznej, monitoringiem i integracją systemów transportowych. 

GGS IT Consulting jako partner w robotyzacji procesów biznesowych

RPA wymaga bardzo specyficznego projektowania i planowania, aby zapewnić, że wdrożenie przebiega idealnie. Przed zainwestowaniem we wdrożenie RPA ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak działa dany proces biznesowy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz szczegółowy przewodnik - Wdrożenie robotyzacji procesów biznesowych – krok po kroku.

Jeśli nie jesteś pewien, czy robotyzacja procesów biznesowych jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej firmy, skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów. Możesz zarezerwować bezpłatną konsultację, a my pomożemy Ci zidentyfikować Twoje potrzeby i wybrać odpowiednią technologię, która sprosta Twoim wyzwaniom.