Automatyzacja procesów biznesowych okiem ekspertów

Damian Andruszkiewicz
Automatyzacja procesów biznesowych okiem ekspertów

Niezależnie od wielkości, każde przedsiębiorstwo dąży do zmniejszania kosztów operacyjnych i zwiększania konkurencyjności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów może być automatyzacja procesów biznesowych (z ang. Business Process Automation, w skrócie BPA), a skala możliwych do uzyskania korzyści zależy od wielu czynników.

W tym artykule odpowiemy nie tylko na pytania czym jest automatyzacja, w jaki sposób, oraz jakie procesy biznesowe warto automatyzować, ale również obiektywnie ocenimy kiedy taka inwestycja będzie opłacalna.


Czym jest i na czym polega automatyzacja procesów biznesowych?

Wspierając przedsiębiorstwa w realizacji cyfrowej transformacji często zaczynamy od rozwiania niejasności związanych ze stosowanymi w branży pojęciami. Dla wielu osób dopiero zgłębiających temat, automatyzacja kojarzy się raczej z halą produkcyjną pełną robotów, niż z oprogramowaniem wspierającym na przykład pracę back office.

Automatyzację procesów biznesowych można opisać jako odpowiednio zaplanowane, częściowe lub całkowite zastąpienie udziału człowieka w ramach określonego procesu realizowanego przez przedsiębiorstwo, dzięki wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Prawidłowo realizowana automatyzacja procesów biznesowych polega na zaplanowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu szeregu działań, które umożliwią ulepszenie oraz przyspieszenie pracy wykonywanej przez człowieka.

Czasem będzie to oznaczało realizację przez specjalne oprogramowanie wybranych czynności, a w innym przypadku może udać się zautomatyzować cały proces, ograniczając rolę pracowników do wyrywkowej kontroli.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, realizującego powtarzalne, monotonne zadania za pracowników, możliwe jest wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na realizację czynności wymagających samodzielności i krytycznego myślenia. To z kolei przekłada się między innymi na wzrost efektywności codziennej pracy.

Skala zmian, które wniesie automatyzacja w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw jest ogromna - dla przykładu firma analityczna Gartner szacuje, iż 69% rutynowej pracy wykonywanej obecnie przez menedżerów będzie w pełni zautomatyzowane do 2024 r.


Najważniejsze korzyści osiągane dzięki automatyzacji procesów biznesowych