Logo
Wyślij zapytanie
Case studies
Authors

Case studies

1. Wdrożenie Robotic Process Automation w firmie Westwing z branży e-commerce

Westwing case study.png

Jaki proces: 

Ustalanie ceny końcowej produktów i publikacja w kanale sprzedaży. 

Na czym polegał? Ośmioosobowy zespół pobierał dane ręcznie z różnych źródeł, następnie przenosił i przetwarzał je, aby ustalić ofertę wyświetlaną platformie. Wymagało to skomplikowanych operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz narzędziach do wyliczania ceny, a następnie zaimportownia cen do systemu e-commerce.

Rozwiązanie:

Robot RPA

Efekty automatyzacji:

 • Proces zajmujący kilka godzin dziennie, dzięki robotowi RPA został skrócony do kilku minut

 • Realizacja możliwa w trybie 24/7

 • Wdrożenie pozytywnie wpłynęło na procesy strukturyzowania i układania danych w całej firmie

 • Ciągłe doskonalenie - zespół Westwing cały czas pracuje nad poprawą jakości danych wejściowych, na podstawie rekomendacji robota, co również uskutecznia jego pracę


2. Rozwiązanie low code dla ABB

Abb case study.png

Jaki proces? 

Dystrybucja komunikacji wewnątrz firmy

Na czym polegał?

Firma wysyła dziennie tysiące maili do zróżnicowanej grupy odbiorców, administratorów i abonentów. Do momentu wdrożenia automatyzacji, każdy zespół korzystał z samodzielnie zbudowanych narzędzi, które przestały spełniać standardy IT i nie mogły być zintegrowane z infrastrukturą. 

Rozwiązanie:

Budowa zcentralizowanego narzędzia do wysyłania komunikacji w platformie low code PMG

Efekty automatyzacji: 

 • Konsolidacja różnorodnych rozproszonych narzędzi w jeden zcentralizowany system

 • Niezawodność - komunikacja zawsze dostarczana w oczekiwanej formie

 • Lepsza archiwizacja, audyt i wgląd do historii

 • Krótki czas realizacji potencjalne akutalizacji i rozszerzeń w miarę potrzeby 


3. Automatyzacja zleceń transportowych firmie Lindab, branża produkcyjna

Lindab case study.png

Jaki proces?

Przekazywanie zleceń przez handlowców do działu logistyki

Na czym polegał?

Zespół sprzedaży wypełniał ręcznie zlecenia transportowe, które następnie wysyłał mailowo do działu logistyki. Duża ilość transakcji generowała błędy, wymagające wyjaśnień po obu stronach. 

Rozwiązanie:

Budowa aplikacji przy pomocy platformy low code Oracle APEX dla działu Sprzedaży do tworzenia zleceń transportowych oraz osobnej dla Logistyki do grupowania transportów. Stworzenie robota RPA w narzędziu UiPath do generowania dokumentów do zamówienia oraz uruchamiającego operacje magazynowe.

Efekty:

 • Praktycznie 100% eliminacja błędów

 • Krótszy czas trwania procesu

 • 100% cyfryzacja całego procesu

 • Poprawa jakości danych


4. Wdrożenie Robotic Process Automation w firmie produkcyjnej Flokk

Flokk case study.png

Jaki proces?

Potwierdzanie i przesyłanie daty realizacji zamówień 

Na czym polegał?

Trzydziestoosobowy zespół zaczynał od przygotowania terminu realizacji zamówienia na podstawie danych od działu planowania produkcji i wewnętrznych procedurach, po czym wysyłał powierdzenie mailowo do klienta w ściśle ustalonym terminie.

Rozwiązanie:

Dokumentacja procesu oraz budowa robota RPA w technologii Microsoft Power Automate.

Efekty:

 • Oszczędność na poziomie 5400 godzin rocznie dla zespołu Obsługi Klienta

 • Realizacja procesu w trybie 24/7 przez 365 dni w roku

 • Systemowa poprawa jakości - wyeliminowanie zbędnych kroków w procesie

 • 80% współczynnik automatyzacji