Logo
Wyślij zapytanie
Case studies
Authors

Jak wykorzystać potencjał automatyzacji procesów biznesowych?

Jak  możesz wesprzeć automatyzację procesów biznesowych w swojej organizacji?

Obecnie osiągnęliśmy punkt zwrotny, w którym transformacja przedsiębiorstw poprzez automatyzację procesów biznesowych przestała być tylko modnym hasłem. Teraz stanowi jeden z centralnych punktów strategicznych dyskusji na najwyższym szczeblu zarządzania. Ta ewolucja perspektywy wynika z decyzji przywódców biznesowych, a nie tech-influencerów. To od kadry zarządzającej - od Ciebie -  zależy, jak szybko automatyzacja procesów biznesowych stanie się nieodłącznym elementem struktury współczesnych organizacji, przekształcając sposób, w jaki działają i rozwijają się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zatem, aby ten proces przekształcenia był skuteczny i efektywny, niezbędne jest pełne zaangażowanie i aktywne wsparcie ze strony zarządu, co jest kluczowe dla sukcesu i trwałości tych zmian.

potencjał automatyzacji.png

Wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie wymaga strategicznego myślenia, skutecznego przywództwa oraz jasnego zrozumienia celów i procesów organizacji. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby wykonać tę transformację z powodzeniem:

1. Stworzenie grupy odpowiedzialnej za strategię automatyzacji - Należy rozpocząć od skompletowania zespołu, na czele którego stanie lider zorientowany na innowacje i otwarty na restrukturyzację obecnych systemów. Taka osoba powinna mieć głęboką świadomość korzyści wynikających z procesu cyfryzacji i być zdolna do wykorzystania nowych technologii w celu optymalizacji i modernizacji istniejących procedur. 

2. Samoocena organizacji - na początku przeprowadź dokładną analizę firmy. Dyrektorzy odpowiednich działów oraz zespół ds. automatyzacji powinni uzyskać wgląd w istniejące zasoby, infrastrukturę, posiadane technologie. Zarząd wraz z zespołem powinni zidentyfikować działy oraz procesy, gdzie automatyzacja może przynieść największą wartość oraz zdecydować, w kierunku którego z modeli należy podążać - automatyzacji zadań, procesów, czy hiperautomatyzacji. 

3. Wyznaczenie jasnych celów i zadań - zdefiniuj, co chcesz osiągnąć dzięki automatyzacji.

4. Wybór odpowiednich narzędzi i technologii - jeśli nie masz doświadczenia, najlepiej poprosić o pomoc doświadczonego partnera, który dobierze odpowiedni rodzaj technologii do konkretnego celu biznesowego

5. Pilotaż i stopniowe wdrożenie - przetestuj skuteczność automatyzacji w kontrolowanym środowisku. Stopniowe wdrażanie pozwala na dostosowanie i naukę bez zakłócania operacji biznesowych. 

6. Szkolenie personelu: zainwestuj w szkolenia i warsztaty - w ten sposób zmaksymalizujesz korzyści płynące z automatyzacji 

7. Popieraj eksperymentowanie - widząc pierwsze sukcesy, zachęcaj kolejne działy oraz dyrektorów do wdrażania automatyzacji w innych obszarach. Stwórz bezpieczną przestrzeń do prób i błędów - wpieraj kulturę nauki i adaptacji. 

8. Mierz wydajność - utwórz odpowiednie KPI. Pomoże to w zrozumieniu wpływu automatyzacji i dokonaniu niezbędnych korekt. 

9. Ciągłe doskonalenie - promuj kulturę, która wspiera zmiany i innowacje. Transformacja poprzez automatyzację to konkretna strategia i pewien sposób myślenia a nie jednorazowy projekt.