Logo
Wyślij zapytanie
Case studies
Authors

Jak zmierzyć rezultaty automatyzacji?

Jak mierzyć rezultaty automatyzacji procesów biznesowych?

Niewątpliwie, trzeba przyznać, że pomiar efektywności wdrożonych projektów transformacji cyfrowej jest trudny. Według raportu KPMG 62% polskich organizacji nie posiada narzędzi potrzebnych do mierzenia efektywności zaimplementowanych automatyzacji. Stanowi to poważny problem - jak w takich przypadkach podejmować decyzję o następnych usprawnieniach? Jak przekonać decydentów niechętnych kolejnym projektom? Jak budować kulturę hiperautomatyzacji skoro nie mamy twardych danych o tym, że jest to faktycznie opłacalne?

Projekt bez nazwy (4).png


Najważniejsze wskaźniki ilościowe to:

 • Czas wdrożenia: czas wdrożenia konkretnych projektów jak i całej inicjatywy strategicznej

 • Koszt: jako koszt całkowity oraz wyrażony jako procent przychodu firmy

 • ROI: wyrażone jako zwrot z inewstycji w konkretnej ramie czasowej, może być liczony początkowo na pojedyńczych zadaniach, a następnie projektach obejmujących konkretne działy, aż po ogólnoorganizacyjne inicjatywy strategiczne

Oraz jakościowe:

 • Redukcja błędów: mierzące w jakim stopniu zmniejszyła się ilość rejestrowanych błędów 

 • Zwiększenie szybkości realizacji zadania: o ile zmniejszył się czas potrzebny na wykonywanie danego zadania 

 • Stopień uniezależnienia procesu od człowieka: jaki procent procesu jest wykonywany przez robota w porównaniu do czasu przed automatyzacją

Czynniki w znacznym stopniu wpływające na powyższe wskaźniki to:

 • Zakres projektu: im większy zakres naszej inicjatywy tym dłużej będzie ona trwała i wymagała większych nakładów.

 • Wielkość zmian: firmy wprowadzające najwięcej zmian, których procesy wymagały głębokiego przeprojektowania już na początkowym etapie analizy, poniosły większe koszty automatyzacji a czas również był dłuższy.

 • Kompleksowość organizacji: organizacje o wyższym stopniu złożoności - międzynarodowe, z wieloma jednostkami biznesowymi i różnorodnym rozmieszczeniem pod względem lokalizacji zazwyczaj również ponoszą większe koszty i doświadczają dłuższego wdrożenia projektów

 • Poziom poparcia dla projektu automatyzacji: brak wystarczającego poparcia dla wprowadzanej zmiany może zakończyć się niepowodzeniem projektu, nawet już po zakończonym wdrożeniu - są przypadki firm, które wróciły do starych metod wykonywania działań. Natomiast niechęć niewątpliwie wydłuża czas inicjatywy oraz potęguje jej koszty.

Warto też mierzyć efekty pojedyńczych automatyzacji - oto kilka najczęstszych KPI, które możemy śledzić w łatwy sposób: 

 • Czas przetwarzania: to czas potrzebny do wykonania procesu mierzony przed i po automatyzacji

 • Liczba przetworzonych transakcji: ilość transakcji lub wykonanych zadań przed i po transformacji cyfrowej

 • Błędy: liczba błędów występujących w procesie oraz potrzebnych poprawek przed i po automatyzacji

 • Czas odpowiedzi na zapytanie klienta