Logo
Wyślij zapytanie
Case studies
Authors

Wnioski

Automatyzacja procesów biznesowych stała się jednym z fundamentów, na którym współczesne przedsiębiorstwa budują swoją przyszłość. Efektywne wdrożenie automatyzacji otwiera nowe możliwości: od zwiększania przychodów po kreowanie unikalnej wartości. To jednak nie tylko kwestia finansowych korzyści - głównym celem jest budowa zdolności instytucjonalnych, czyli harmonijnego połączenia ludzi, procesów i technologii, które razem wesprą model biznesowy Twojej firmy.

Technologia staje się kręgosłupem przedsiębiorstw umożliwiając adaptację do zmieniającego się świata oraz aktywne kształtowanie przyszłości rynku. To przed Wami, decydentami i innowatorami, staje zadanie zrozumienia tej zmiany i aktywnego uczestnictwa w niej poprzez prowadzenie swoich organizacji ku nowym horyzontom możliwości, które otwiera automatyzacja.


Przeanalizuj:

Zacznij od skompletowania zespołu oraz analizy organizacji. To do Was należy przegląd procesów oraz inwentaryzacja aktualnych zasobów i technologii. Następnie zdecyduj o konkretnym podejściu - automatyzacji prostych zadań, procesów czy całościowych przepływów pracy w organizacji - po czym wyznacz jasne cele. 


Wdróż

Faza wdrożeniowa wymaga identyfikacji pierwszych procesów oraz doboru odpowiednich technologii. Na bazie nowych doświadczeń wypracujesz długoterminową strategię oraz nauczysz się nawigować zmiany, które ten proces wywołuje. Stwórz środowisko przyjazne transformacji, zachęcające do eksperymentów i akceptujące niepowodzenia. W ten sposób zbudujesz podstawy a poprzez proces ciągłego doskonalenia wpiszesz automatyzację w DNA organizacji, tak, że nie pozostanie jednorazowym projektem a częścią kultury Twojej firmy.