CZYM JEST ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH (RPA)

Mateusz Tajak

Oszczędność czasu i pieniędzy to jedne z najważniejszych korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu robotyzacja procesów biznesowych. Ale by ją wdrożyć, nie wystarczy zainwestować w narzędzia. Trzeba najpierw zrozumieć, czy w ogóle jest i na czym polega proces robotyzacji.

Czym jest proces biznesowy

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest robotyzacja procesów biznesowych, najpierw należy wiedzieć, czym jest sam PROCES BIZNESOWY. Proces biznesowy to seria powiązanych ze sobą czynności i zadań, wykonywanych w określonej kolejności, według określonych reguł i struktury. Ich realizacja służy określonemu celowi i ma prowadzić do wyznaczonego efektu. Wśród procesów biznesowych American Productivity Quality Center (APQC) wyróżnia procesy operacyjne, czyli kluczowe dla przedsiębiorstwa oraz procesy wspomagające, które wspierać mają realizację procesów kluczowych. Do procesów operacyjnych zaliczamy opracowanie wizji i strategii firmy, rozwój i zarządzanie produktami i usługami, marketing i sprzedaż produktów i usług, zaopatrzenie, realizację i dostawę produktów i usług oraz zarządzanie obsługą klienta. Wśród procesów wspomagających wyróżniamy organizację i zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie technologią informatyczną, zarządzanie zasobami finansowymi, zarządzanie mieniem, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem pracy, zarządzanie relacjami zewnętrznymi oraz doskonalenie wiedzy. Niektóre z tych procesów można zautomatyzować i zrobotyzować (link/odnośnik do tematu „10 procesów, które możesz zrobotyzować w swojej firmie).

Co oznacza robotyzacja procesów biznesowych

Robotyzacja procesów biznesowych to jeden z rodzajów automatyzacji procesów, która odbywa się dzięki zastosowaniu robotów. Robotyzacja pozwala zaoszczędzić czas pracowników, którzy zastępowani robotami przy powtarzalnych, rutynowych zadaniach mogą skoncentrować się na bardziej twórczych, merytorycznych i kreatywnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Współdziałające z aplikacjami komputerowymi, odpowiednio zaprogramowane roboty wykonują powtarzalne, oparte na regułach zadania, wykonują obliczenie, podejmują ustalone decyzje. Robotyzacja procesów biznesowych jest stosowana w wielu branżach, od IT, finansów i handlu, przez telekomunikację, administrację biurową, logistykę, po produkcję i turystykę.

Czym jest robotic proces automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) zyskuje ogromną popularność w przedsiębiorstwach, ponieważ pozwala zadania wykonywane przez pracowników wiele godzin skrócić do automatycznych procesów trwających wielokrotnie krócej. Czy jednak dokładnie jest RPA? To narzędzia służące do budowy botów programowych wykorzystywanych do automatyzacji działań. RPA działa na poziomie interfejsu użytkownika (GIU) naśladując pracę człowieka. Automatyzacja odbywa się za pomocą dedykowanych botów programowych, które zaprogramowane na wykonanie określonych zadań, według wcześniej zapisanych w programie komputerowym reguł i poleceń, zastępują pracę człowieka i wykonują powtarzalne, seryjne działania. Możliwości RPA są nieograniczone, coraz częściej wykorzystują też elementy sztucznej inteligencji, a przedsiębiorstwa wykorzystują roboty zarówno do automatyzacji zadań front-office, jak i back-office. Roboty pomagają uzupełniać rejestry i dokumenty, mogą być wykorzystywane przy wysyłaniu automatycznych powiadomień, uzupełnianiu kalendarzy, przenoszeniu danych między systemami, tworzeniu dokumentów, raportowaniu, controllingu, czy zapewnieniu zgodności danych. Wdrożenie RPA wymaga przygotowania. Zanim zdecydujemy się botami zastąpić pracę człowieka, należy przeanalizować model rozwoju i obszary, w których robotyzacja pozwoli zoptymalizować koszty i czas pracy i przyniesie oczekiwane rezultaty biznesowe. Z technicznego punktu widzenia, wdrażanie RPA wymaga odpowiednich technologii i integracji systemów IT. To z kolei oznacza nakłady inwestycyjne. Dlatego zanim postawimy w firmie na robotyzację części zadań, należy przeanalizować koszty posiadania narzędzi RPA.

Geneza robotic process automation (RPA)

Eksperci branży IT nie mają wątpliwości, że automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych zrewolucjonizuje nie tylko rynek pracy, ale całą gospodarkę. Aby jednak zrozumieć mechanizmy automatyzacji procesów biznesowych, warto przyjrzeć się początkom RPA. Gdyby szukać pierwszych haseł odnoszących się do automatyzacji procesów biznesowych, należałoby sięgnąć aż do lat 20-tych XX w., gdy pojawił się termin „workflow automation” - przepływ pracy, rozumiany jako przepływ informacji między pracownikami, działami zaangażowanymi w proces biznesowy. 30 lat później, w latach 50 -tych pojawiły się pojęcia „sztucznej inteligencji” (1956 r., artificial intelligence) jako zdolności systemów komputerowych do wykonywania zadań człowieka bez jego nadzoru oraz „uczenia maszynowego” (machine learning) jako praktycznego wdrażania oprogramowania i algorytmów wykorzystywanych w obszarze sztucznej inteligencji. Robotic Process Automation miał swoje początki obszarze biznesu i technologii w latach 90-tych XX w. To właśnie wtedy pojawił się program „screen scraper” (dosłownie zeskrobywanie z ekranu), który umożliwiał skanowanie baz danych, danych statystycznych z programów, stron internetowych i dokumentów w celu wyodrębnienia potrzebnych informacji. Był to duży krok w kierunku RPA. Kolejnym była automatyzacja przepływu pracy. Pierwsze proste narzędzia RPA zostały wykorzystane do automatyzacji prostych, ale żmudnych działań manualnych, a przyczynkiem do tego było uświadomienie sobie, jak wiele czasu tracą pracownicy na wykonywaniu nudnych, powtarzalnych działań, które szybko ich dekoncentrują i demotywują prowadząc do błędów. Pierwszą branżą, która postawiła na RPA był business outsourcing. Od tego czasu rynek RPA rozszerza się na kolejne branże, a ograniczone jeszcze pod koniec lat 90-tych możliwości RPA dziś czerpią coraz częściej i na większą skalę z dziedziny „artificial intelligence”. Wartość rynku RPA sięga dziś miliarda dolarów, a prognozy wskazują, że za pięć lat technologie automatyzacji mogą przekroczyć siedem miliardów dolarów. Także firmy, które inwestują w procesy automatyzacji mogą spać spokojnie zwrot z inwestycji w narzędzia RPA może sięgać od 30 do 200 proc. w pierwszym roku.

Zastanawiasz się, czy możesz zrobotyzować procesy w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, a podpowiemdy czy to rozwiązanie może pomóc rozwijać się Twojej firmie.